ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ

ราคา: 30 บาท

 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
 • ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
ขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับขายที่ดินติดซอยวัดอินทราวาส ซอยบางพรม กระโจมทอง พัฒนา เรารวบรวมไว้ใหัท่านเลือก 30 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างบ้าน ออฟฟิต โกดัง ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล ทำเลอนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน คัดเลือกสวยๆ มาให้ครับ
1. ขายที่ดินติดถนนในซอยวัดอินทราวาส33 ถมแล้ว 95 ตารางวา ตรว.ละ 75,000 บาท ขายรวม 7 ล้านบาท หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 19 เมตร เหมาะลงทุนสร้างบ้านพักอาศัย ครอบครัวเล็กๆ ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมสวยมาก เข้าจากถนนหลักซอยวัดอินทราวาส 60 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างถนนราชพฤกษ์ 551 เมตร ห่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 ประมาณ 1,450 m.ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดสดอินทราวาส ใกล้วัดอินทราวาส ตลาดคลองลัดมะยม และหลายๆหมู่บ้านใหญ่ การคมนาคมสะดวก ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม อนาคตจะเป็นย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ขายรับผิดชอบ

2. ขายที่ดินติดถนนอินทราวาส 1-3-18 ไร่ ตารางวาละ 80,000 บาท ขายรวม 56 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 700 เมตร หน้ากว้าง 41 เมตร ลึก 70 เมตร ติดซอยอินทราวาส32 เยื้องซอยอินทราวาส 35 เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ทำเลดี พื้นที่สวยมาก ถมบางส่วนแล้ว ปัจจุบันเเป็นร่องสวนเดิมๆ ฝั่งวัดอินทราวาส ใกล้ห้างเดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ สาธารณูปโภคครบ ต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

3. ขายที่ดินติดถนนซอยวัดอินทราวาส ในซอย19 ถมแล้ว 100 ตารางวา ตรว.ละ 55,000 บาท ขายรวม 5.5 ล้านบาท หน้ากว้าง 22 เมตร ลึก 17 เมตร เหมาะลงทุนสร้างบ้านพักอาศัย ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมสวยมาก การคมนาคมสะดวก เข้าซอย 250 เมตร ห่างวัดอินทราวาส 160 เมตร ใกล้เดอะเซอเคิ่ล และหลายๆหมู่บ้านใหญ่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 อนาคตจะเป็นย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ขายรับผิดชอบ

4. ขายที่ดินติดถนนบางพรม ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 2-0-98 ไร่ ตรว.ละ 55,000 บาท ขายรวม 4x ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต หน้ากว้าง 38 เมตร ลึก 104 เมตร ห่างถนนสาย1 ประมาณ 300 ม. ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 1,500 เมตร ใกล้กับซอยบางพรม45 ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนผู้ซื้อรับผิดชอบครับ

5. ขายบ้านเดี่ยวสองชั้นพร้อมที่ดินติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง 226 ตารางวา ขายรวม 23.5 ล้านบาท หน้ากว้าง 18x38 เมตร เหมาะอยู่อาศัย ย่านคนพลุกพล่าน ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนราชพฤกษ์ ใช้แบบบ้านของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในการก่อสร้าง แข็งแรง ทนทาน
พื้นที่ใช้สอย 576 ตรม. ที่ว่างเปล่าด้านข้างอีก 50 ตารางวา
6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องพระ 1 ห้องนั่งเล่น ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 m. ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 1100 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ติดซอยปากน้ำกระโจมทอง อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ตลาดดอกไม้ปากคลอง 2 ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหาร การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ สาธารณูปโภคครบ ต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

6. ขายที่ดินติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง (จรัล 35) 40 ตารางวา ตรว.ละ 60,000 บาท ขายรวม 2.4 ล้านบาท หน้ากว้าง 8x22 เมตร เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 600 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ปัจจุบันเป็นที่เปล่า ติดซอยปากน้ำกระโจมทอง13 อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหารการคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 m. สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

7. ขายที่ดินติดถนนบางพรม และติดซอยบางพรม11 ใกล้ถนนราชพฤกษ์ 366 ตารางวา ตรว.ละ 130,000 บาท ขายรวม 47.58 ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 440 เมตร หน้ากว้าง 28 เมตร ลึก 52 เมตร ติดกับซอยบางพรม11 ตลิ่งชัน กรุงเทพ มีทางผ่านลัดออกถนนพระเทพตัดใหม่ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ตลาดฟู้ดวิลล่า โรงเรียนอยู่เย็น การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปถนนซอยเเก้วเงินทอง สาธารณูปโภคครบ ต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนผู้ขายรับผิดชอบครับ

8. ขายที่ดินติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง 1-1-60 ไร่ ตรว.ละ 70,000 บาท ขายรวม 39.20 ล้านบาท ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 400 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย หน้ากว้าง 67 เมตร ลึก 40 เมตร เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ปัจจุบันเป็นที่เปล่า อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหาร การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 900 m. สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

9. ขายถูกที่ดินติดถนนในซอยบางพรม ยังไม่ได้ถม 1-2-89 ไร่ ตรว.ละ 40,000 บาท ขายรวม 2x ล้านบาท แบ่งขายครึ่งได้ ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 เพียง 550 เมตร หน้ากว้าง 76 เมตร ลึก 36 เมตร เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย เข้าซอยถนนภาระจำยอมกว้าง 5 เมตร จากถนนบางพรมไป 104 เมตร ผู้ขายจะทำถนนและถมให้ทั้งหมด วางมัดจำจะทำถนนให้เลย ปัจจุบันยังไม่ได้ถม ห่างถนนราชพฤกษ์ 1.5 กม. ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ตลาดดอกไม้ ฟู้ดวิลล่า การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 อนาคตมีสถานีรถไฟฟ้าสถานีอยู่ปากซอยบางพรมฝั่งราชพฤกษ์ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

10. ขายที่ดินติดถนนซอยพัฒนา8 ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ถมแล้วบางส่วน 200 ตรว. ตรว.ละ 40,000 บาท ขายรวม 8 ล้านบาท ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 เพียง 452 เมตร เข้าซอย 43 เมตร ขวามือ. หน้ากว้าง 31x25 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้าง เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย เงียบสงบ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ ใกล้สายใต้ใหม่ โรงเรียนอยู่เย็น เดอะมอลล์บางแค ซีคอนบางแค. เดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดพุทธมณฑลสาย1 ออกถนนพระเทพตัดใหม่ได้ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

11. ด่วน!!! ขายอาคารพาณิชย์ติดถนนบางพรม 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา สร้างเต็มพื้นที่ 40 ตารางวา ขายรวม 11 ล้านบาท เหมาะทำออฟฟิตสำนักงาน เก็งกำไร อนาคตอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางพรม 300 เมตร ห่างถนนราชพฤกษ์ 200 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน

12. ขายที่ดินติดถนนซอยอินทราวาสซอย1 ติดตลาดสดอินทราวาส ถมแล้ว 300 ตารางวา ตารางวาละ 100,000 บาท ขายรวม 30 ล้านบาท ห่างถนนสาย 1 140 ม. หน้ากว้าง 42 เมตร ลึก 28 เมตร เยื้องมินิบิ๊กซี อยู่หลังเซเว่น เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต ขายของ ให้เช่าต่อ ทำเลดี พื้นที่สวยมาก ถมแล้ว ปัจจุบันตลาดสดอินทราวาสเช่าอยู่ ขายพร้อมสัญญาเหลือปีกว่าๆ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

13. ขายที่ดินติดถนนซอยแก้วเงินทอง31 (ซอยม.มณธานี2) 322 ตารางวา ตรว.ละ 45,000 บาท ขายรวม 14.49 ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างถนนแก้วเงินทอง 40 เมตร เป็นทางลัดออกทางรถไฟ และสน.ตลิ่งชันได้ ห่างถนนราชพฤกษ์ 1400 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย หน้ากว้าง 25x55 เมตร เขตตลิ่งชัน กทม. ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหาร การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

14. ขายที่ดินติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง6 ถมแล้ว 236.5 ตารางวา ตรว.ละ 100,000 บาท ขายรวม 23.6 ล้านบาท หน้ากว้าง 27x45 เมตร เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 600 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ปัจจุบันเป็นที่เปล่า ติดซอยปากน้ำกระโจมทอง6 อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหารการคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 900 m. สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

15. ขายที่ดินติดถนนบางพรม ใกล้ถนนราชพฤกษ์ 2-2-45 ไร่ ตรว.ละ 85,000 บาท ขายรวม 8x ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 500 เมตร หน้ากว้าง 35 เมตร ลึก 104 เมตร ห่างถนนสาย1 ประมาณ 1.5 กม. ติดกับซอยบางพรม40 ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า โรงเรียนอยู่เย็น การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนผู้ซื้อรับผิดชอบครับ

16. ขายที่ดินติดถนนในซอยพัฒนาใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ขนาด 2-2-45 ไร่ ตรว.ละ 45,000 บาท ขายรวม 47 ล้านบาท ซอยส่วนตัวกว้าง 5 เมตร เข้าไป 60 เมตร สี่เหลี่ยมสวย ด้านหลังติดคลองบางน้อย คลองสะอาด เยื้องซอยพัฒนา12 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 เพียง 650 เมตร ถนนพัฒนากว้าง 10 เมตร เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ออฟฟิต โกดัง เงียบสงบ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ ใกล้สายใต้ใหม่ โรงเรียนอยู่เย็น เดอะมอลล์บางแค ซีคอนบางแค. เดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดพุทธมณฑลสาย1 มีซอยออกถนนพระเทพตัดใหม่ได้ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

17. ขายถูก!!! ที่ดินใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย2 ซอย3 ถมแล้ว 200 ตารางวา ขายรวม 8 ล้านบาท เพียงตารางวาละ 40,000 เท่านั้น หน้า 20x40 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย เงียบสงบ ห่างถนนสายสอง ประมาณ 200 เมตร ห่างถนนเพชรเกษม 600 เมตร สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านผู้คนพลุกพล่าน ใกล้เดอะมอลล์บางแค เดอะพาซิโอ โฮมโปร โลตัส โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ใกล้ถนนสาย1-2-3-4 กาญจนาภิเษก เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนฝ่ายละครึ่ง

18. ขายที่ดินในซอยถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอย17 ถมแล้ว 182 ตารางวา ตรว.ละ 47,000 บาท ขายรวม 8.554 ล้านบาท หน้ากว้าง 20x34 mใกล้โรงเรียนโพธิสาร เหมาะสร้างบ้าน ทำโกดัง พาณิชย์อื่น ทำเลดี พื้นที่สวย ปากซอยเป็นก๋วยเตี๋ยวภิญโญ เข้าซอยจากถนนสาย1 ประมาณ 300 เมตร ห่างถนนบรมฯ 900 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยม การคมนาคมสะดวก ปัจจุบันเป็นบ้าน จะทุบให้ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

19. ขายที่ดินพร้อมบ้าน ตึกแถว 3 ห้องในซอยพรานนก7 (ซอยสุดสาคร) 188 ตารางวา ขายรวม 17 ล้านบาท เพียงตารางวาละ 90,500 บาท เหมาะสร้างบ้าน อพาร์ทเม้นท์ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้โรงพยาบาลศิริราช เข้าซอย 600 เมตร พื้นที่สีน้ำตาล การคมนาคมสะดวก ปัจจุบันเป็นบ้านเดี่ยว และตึกแถว 3 ห้อง ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย ใกล้ถนนจรัลสนิทวงศ์ ย่านธุรกิจ ย่านตลาด ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่อรองเองได้ครับ ผู้ขายใจดี

20. ขายที่ดินติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง (จรัล 35) 135 ตารางวา ตรว.ละ 85,000 บาท ขายรวม 1x ล้านบาท ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 500 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย หน้ากว้าง 30 เมตร ลึก 26 เมตร เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ปัจจุบันเป็นที่เปล่า ติดซอยปากน้ำกระโจมทอง13 อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหารการคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 m. สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

21. ขายที่ดินในซอยถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอย35 ถมแล้ว 182 ตารางวา ตรว.ละ 60,000 บาท ขายรวม 10.92 ล้านบาท หน้ากว้าง 34x24 m. ซอยนวลแจ่ม12 เข้าซอยจากสาย1 100 เมตร ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย โกดัง ออฟฟิต ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างถนนบรมฯ 400 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยมผืนผ้า การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนเพชรเกษม ตลาดคลองวัดมะยม ถนนราชพฤกษ์ ซอยวัดอินทราวาส ปัจจุบันเป็นร้านขายอาหาร ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนคนละครึ่งครับ

22. ขายที่ดินติดถนนซอยวัดอินทราวาส 100 ตารางวา ตรว.ละ 150,000 บาท ขายรวม 15 ล้านบาท หน้ากว้าง 17 เมตร ลึก 23 เมตร เหมาะลงทุนสร้างออฟฟิต บ้าน อาคารพาณิชย์ หน้าร้าน ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมสวยมาก อีกด้านติดถนนซอยอินทราวาส 36 การคมนาคมสะดวก ห่างถนนราชพฤกษ์ 650 เมตร ใกล้เดอะเซอเคิ่ล และหลายๆหมู่บ้านใหญ่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เป็นทางลัดตรงจากราชพฤกษ์ ไปสาย1 อนาคตจะเป็นย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ขายรับผิดชอบ

23. ขายที่ดินติดถนนในซอยวัดปากน้ำกระโจมทอง หลังตลาดดอกไม้ ถมแล้ว 1-1-34 ไร่ ตรว.ละ 80,000 บาท ขายรวม 42.72 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 300 เมตร หน้ากว้างติดถนนภาระจำยอม 60 เมตร ลึก 26 เมตร เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ทำเลดี เจริญ ใกล้รถไฟฟ้า เข้าซอยจากถนนวัดกระโจมทองแค่ 40 เมตร ทางซอยภาระจำยอมให้ใช้แปลงเดียว 4 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหารการคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

24. ขายที่ดินติดถนนอินทราวาส 326.70 ตารางวา ตารางวาละ 150,000 บาท ขายรวม 49 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 750 เมตร หน้ากว้าง 35 เมตร ลึก 35 เมตร เยื้องซอยอินทราวาส 35 เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวยมาก ถมบางส่วนแล้วปัจจุบันรั้วลวดหนามล้อมอยู่ ฝั่งวัดอินทราวาส ใกล้ห้างเดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

25. ขายที่ดินติดถนนซอยวัดอินทราวาส ถมแล้ว 197 ตารางวา ตรว.ละ 150,000 บาท ขายรวม 9.55 ล้านบาท หน้ากว้าง 34 เมตร ลึก 22 เมตร เหมาะลงทุนสร้างออฟฟิต บ้าน อาคารพาณิชย์ หน้าร้าน ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมสวยมาก อีกด้านติดถนนซอย การคมนาคมสะดวก ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 เมตร ใกล้เดอะเซอเคิ่ล และหลายๆหมู่บ้านใหญ่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 อนาคตจะเป็นย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ขายรับผิดชอบ

26. ขายที่ดินพร้อมบ้านและห้องพัก 5 ห้อง ติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง (จรัล 35) 69 ตารางวา ขายรวม 12.50 ล้านบาท ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 500 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย หน้ากว้าง 12 เมตร ลึก 26 เมตร เหมาะพักอาศัย และทำห้องเช่ารายเดือนต่อ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
-บ้าน 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว แอร์ทุกห้องนอน
-ห้องพัก 5 ห้อง ค่าเช่าเดือนละ 2,200 บาท น้ำไฟต่างหาก
อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหารการคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 m. สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

27. ขายที่ดินติดถนนซอยวัดอินทราวาส ในซอย18 ถมแล้ว 190 ตารางวา ตรว.ละ 80,000 บาท ขายรวม 15.20 ล้านบาท หน้ากว้าง 22 เมตร ลึก 34 เมตร เหมาะลงทุนสร้างบ้านพักอาศัย ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมสวยมาก การคมนาคมสะดวก ห่างถนนราชพฤกษ์ 50 เมตร ห่างวัดอินทราวาส 120 เมตร ใกล้เดอะเซอเคิ่ล และหลายๆหมู่บ้านใหญ่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 อนาคตจะเป็นย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ขายรับผิดชอบ

28. ขายที่ดินติดถนนซอยวัดปากน้ำกระโจมทอง และติดซอย28 ถมแล้ว 100 ตารางวา ตรว.ละ 120,000 บาท ขายรวม 12 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 200 เมตร หน้ากว้าง 21 เมตร ลึก 21 เมตร เหมาะสร้างบ้าน อู่ซ่อมรถ ห่างและถึงก่อนทางเข้าด้านหลังตลาดต้นไม้แค่ 80 เมตร ด้านข้างติดคลองเล็กๆ ทำเขื่อนแล้ว ปัจจุบันเป็นบ้านสองหลัง เจ้าของรื้อให้ ทำเลดี พื้นที่สวย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหารการ ย่านหมู่บ้านคนรวย คมนาคมสะดวก ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ จรัลพรานนก สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

29. ขายที่ดินติดถนนแก้วเงินทองและซอย31(ม.มณธานี2) 2-0-75 ไร่ ตรว.ละ 57,143 บาท ขายรวม 50 ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ทำเลดี พื้นที่สวย เป็นทางลัดออกทางรถไฟ ถนนบรมราชชนนี และสน.ตลิ่งชันได้ ห่างถนนราชพฤกษ์ 1400 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย หน้ากว้าง 55x75 เมตร เขตตลิ่งชัน กทม. ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหาร การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

30. ให้เช่าที่ดินระยะยาวติดถนนบางพรม 2 ไร่ สัญญา 15 ปี ค่าหน้าดิน และค่าเช่า ตกลงกับเจ้าของเองได้เลยครับ ห่างถนนราชพฤกษ์ 550 เมตร หน้ากว้าง 50 เมตร ลึก 70 เมตร เหมาะสร้างออฟฟิต บ้าน อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวยมาก ห่างถนนสาย1 ประมาณ 1350 เมตร ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

สบายใจได้ ทุกแปลง พร้อมโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้เจอและเจรจากันก่อนตัดสินใจทุกแปลง รับรองไม่ผิดหวัง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6552558 ,089-7987962 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์: x.land2011@hotmail.com
www.iccland.com
ID Line : xlandrich
รับจัดหา ฝากขาย ที่ดิน อสังหาฯ ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่:
ตำบล: บางพรม
อำเภอ: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ประกาศเมื่อ: วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:46 น.
เข้าชม: 4048 ครั้ง

ติดต่อ คุณเอกซ์

Telephone: 081-655-2558 หรือ 089-798-7962 หรือ 092-565-3229
LineID: xlandrich Fax: 02-980-2558

ที่ดินและอสังหาอื่นๆ

ค้นหาที่ดินและอสังหา