ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

  • เราจะสร้างความเชื่อมั่น ในการเป็น นายหน้าหรือตัวแทนขายที่ดี ให้กับลูกค้า
  • เราจะสร้าง Brand- iccland ในนามตัวแทนผู้ซื้อผู้ขาย ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย
  • เราจะหาพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เป็นตัวแทน เพื่อต่อยอดธุรกิจ ให้ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ทุกภาค ของประเทศ
  • เราจะให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกๆด้าน อย่างทุ่มเท รับผิดชอบ และเป็นกันเอง
  • เราจะรับเหมาก่อสร้าง และรับเหมางานปั้น  อย่างมืออาชีพ
  • เราจะพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ให้บริหารงานแบบมืออาชีพ