ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

เราจะเป็นผู้นำทางด้านการเป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ในเรื่องการจัดซื้อ สรรหา การขาย และการบริการรับฝากขาย ที่ดิน รวมถึง อสังหาริมทรัพย์อื่น ด้วยความเป็นกลาง และยุติธรรม รวมถึงเราจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาทาง ด้านการเงินและการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน ทางด้านการบัญชี ทางด้านกฏหมาย รับเหมาก่อสร้างครบวงจร  และรับเหมางานปั้น  ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมที่จะส่งมอบคุณค่า และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า