ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

" ผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ต้องได้เจรจา ต่อรองการซื้อ-ขายกัน ก่อนการตัดสินใจ เท่านั้น "