ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง

ราคา: 32 บาท

 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
 • ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลืองขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ๆย่านสาย1 สวยๆ 32 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ ที่อยู่อาศัย แปลงเล็กแปลงใหญ่ ราคาจากเจ้าของโดยตรง ทำเลอนาคต ผังเมืองจะเป็นสีเหลือง
1. ขายที่ดินติดถนนซอยพัฒนา8 ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ถมแล้วบางส่วน 200 ตรว. ตรว.ละ 40,000 บาท ขายรวม 8 ล้านบาท ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 เพียง 452 เมตร เข้าซอย 43 เมตร ขวามือ. หน้ากว้าง 31x25 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้าง เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย เงียบสงบ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ ใกล้สายใต้ใหม่ โรงเรียนอยู่เย็น เดอะมอลล์บางแค ซีคอนบางแค. เดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดพุทธมณฑลสาย1 ออกถนนพระเทพตัดใหม่ได้ สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

2. ขายที่ดินในซอยถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอย35 ถมแล้ว 182 ตารางวา ตรว.ละ 60,000 บาท ขายรวม 10.92 ล้านบาท หน้ากว้าง 34x24 m. ซอยนวลแจ่ม12 เข้าซอยจากสาย1 100 เมตร ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย โกดัง ออฟฟิต ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างถนนบรมฯ 400 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยมผืนผ้า การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนเพชรเกษม ตลาดคลองวัดมะยม ถนนราชพฤกษ์ ซอยวัดอินทราวาส ปัจจุบันเป็นร้านขายอาหาร ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน

3. ขายที่ดินในซอยถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอย17 ถมแล้ว 182 ตารางวา ตรว.ละ 47,000 บาท ขายรวม 8.554 ล้านบาท หน้ากว้าง 20x34 mใกล้โรงเรียนโพธิสาร เหมาะสร้างบ้าน ทำโกดัง พาณิชย์อื่น ทำเลดี พื้นที่สวย ปากซอยเป็นก๋วยเตี๋ยวภิญโญ เข้าซอยจากถนนสาย1 ประมาณ 350 เมตร ห่างถนนบรมฯ 900 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยม การคมนาคมสะดวก ปัจจุบันเป็นบ้าน จะทุบให้ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. ขายที่ดินในซอยถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอย17 ถมแล้ว 200 ตารางวา ตรว.ละ 59,000 บาท ขายรวม 11.80 ล้านบาท หน้ากว้าง 22x39 mใกล้โรงเรียนโพธิสาร เหมาะสร้างบ้าน ทำโกดัง พาณิชย์อื่น ทำเลดี พื้นที่สวย ปากซอยเป็นก๋วยเตี๋ยวภิญโญ เข้าซอยจากถนนสาย1 ประมาณ 350 เมตร ห่างถนนบรมฯ 900 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยม การคมนาคมสะดวก ปัจจุบันเป็นบ้าน จะทุบให้ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. ขายที่ดินติดถนนบางพรม ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 2-0-98 ไร่ ตรว.ละ 55,000 บาท ขายรวม 49.50 ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต หน้ากว้าง 38 เมตร ลึก 104 เมตร ห่างถนนสาย1 ประมาณ 300 ม. ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 1,500 เมตร ใกล้กับซอยบางพรม45 ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนผู้ซื้อรับผิดชอบครับ

6. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 อยู่ตรงข้ามร้านอาหารเดอะเทอเรส 2-0-62 ไร่ ตรว.ละ 90,000 บาท ขายรวม 77.58 ล้านบาท หน้ากว้าง 88 m. ลึก 60 m.ติดคลองบางแวก 27 m. ใกล้ร้านอาหารแกะบางกอก เหมาะทำร้านอาหาร ออฟฟิต บ้านพักอาศัย ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างซอยจรัล13 บางแวก ประมาณ 400 เมตร ห่างถนนบรมฯ 4800 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยมสวย การคมนาคมสะดวก ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่อรองได้ครับ

7. ขายที่ดินใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอยแสงเพชร 3-3-74 ไร่ ตารางวาละ 35,000 บาท รวม 55 ล้าน ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 ประมาณ 1 กม. ทางลัดออกเพชรเกษม 68 เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ออฟฟิต โกดัง ถนนกว้าง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถนนทางเข้ากว้าง 7 เมตร หน้ากว้าง 73 เมตร ลึก 90 เมตร สี่เหลี่ยมสวย ปัจจุบันเป็นร่องสวน การคมนาคมสะดวก ออกได้หลายทาง ทั้งสาย1 กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 68 ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน

8. ขายที่ดินใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอยร้านอาหารตะเกียงดาว 1-2-71 ไร่ ตารางวาละ 20,000 บาท รวม 14.42 ล้าน ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 ประมาณ 1.2 กม. เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถนนทางเข้ากว้าง 7 เมตร หน้ากว้าง 25 เมตร ลึก 70 เมตร สี่เหลี่ยมสวย ปัจจุบันเป็นร่องสวนลิ้นจี่ การคมนาคมสะดวก ออกได้หลายทาง ทั้งสาย1 กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 68 ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน

9. ขายที่ดินติดถนนซอยจรัญ 13(บางแวก) 1-0-52 ไร่ ตารางวาละ 90,000 บาท ขายรวม 40.68 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 900 ม. เหมาะทำออฟฟิต อู่ซ่อรถ โกดัง อพาร์ทเม้นท์ หน้ากว้าง 28 เมตร ลึก 72 เมตร ติดซอยบางแวก55 ด้วย ระหว่างราชพฤกษ์ กับ สาย1 สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า สถานีรถไฟฟ้าบางแวก ใกล้โลตัส วัดกำแพง วัดชัยฉิมพลี เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

10. ขายที่ดินติดถนนบางพรม ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 2-2-03 ไร่ ตรว.ละ 60,000 บาท ขายรวม 6x ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต หน้ากว้าง 54 เมตร ลึก 104 เมตร ห่างถนนสาย1 ประมาณ 300 ม. ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 1,500 เมตร ใกล้กับซอยบางพรม45 ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนผู้ซื้อรับผิดชอบครับ

11. ขายที่ดินติดถนนอินทราวาส 1-3-00 ไร่ ตารางวาละ 80,000 บาท ขายรวม 56 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 700 เมตร หน้ากว้าง 41 เมตร ลึก 70 เมตร ติดซอยอินทราวาส32 เยื้องซอยอินทราวาส 35 เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ทำเลดี พื้นที่สวยมาก ถมบางส่วนแล้ว ปัจจุบันเเป็นร่องสวนเดิมๆ ฝั่งวัดอินทราวาส ใกล้ห้างเดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ สาธารณูปโภคครบ ต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

12. ขายที่ดินใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถมแล้ว 2-1-91 ไร่ ตรว.ละ 90,000 บาท พื้นที่สีส้ม ห่างถนนเพชรเกษม 1 กม. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน ทาวน์โฮม โกดัง ทางเข้ากว้าง 50 m. เข้าจากถนนสาย 1 ประมาณ 120 เมตร อยู่ขวามือ ใกล้ซีคอนบางแค ย่านธุรกิจ กำลังเจริญ หน้ากว้าง สี่เหลี่ยมสวยมาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ ใกล้ซีคอนบางแค เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค โลตัส ติดถนน 6 เลนส์ ทางลัดทะลุซอยเพชรเกษม 58 ได้ การคมนาคมสะดวกมาก เอกสารครบ พร้อมโอน

13. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถมแล้ว 200 ตารงวา ตรว.ละ 150,000 บาท ขายรวม 30 ล้านบาท หน้ากว้าง 22x38 เมตร ห่างถนนเพชรเกษม 1.4 กม.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต หน้าร้าน พาณิชย์อื่น ย่านธุรกิจ กำลังเจริญ สี่เหลี่ยมสวยมาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ ใกล้ซีคอนบางแค 1.8 กม. เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค โลตัส ติดถนน 6 เลนส์ การคมนาคมสะดวกมาก ถนนเพชรเกษม ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนราชพฤกษ์ โครงข่ายใยแมงมุม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน ต่อรองเองกับเจ้าของได้เลย

14. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย 1 ขนาด 5-3-54 ไร่ ตรว.ละ 85,000 บาท หน้ากว้าง 113 เมตร พื้นที่สีส้ม ห่างถนนเพชรเกษม 1000 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการคอนโด ทาวโฮม บ้านเดี่ยว ออฟฟิต ย่านธุรกิจ กำลังเจริญ หน้ากว้าง สี่เหลี่ยมสวยมาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ ใกล้ซีคอนบางแค 1.1 กม. เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค โลตัส ติดถนน 6 เลนส์ การคมนาคมสะดวกมาก เอกสารครบ พร้อมโอน

15. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ 496.6 ตารางวา ตรว.ละ 51,000 บาท ขายรวม 25.47 ล้านบาท เหมาะทำบ้าน ออฟฟิต ทำเลค้าขาย หน้ากว้าง 42 เมตร ลึก 55 เมตร เป็นทางเบี่ยงเข้าและห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 300 เมตร สี่เหลี่ยมสวย ปัจจุบันเป็นที่ขายวัสดุก่อสร้าง ใกล้ซีคอนบางแค สถานีรถไฟฟ้าซีคอนบางแค (ภาษีเจริญ) โลตัสบางแค เดอะมอลล์บางแค ผู้คนพลุกพล่าน ย่านธุรกิจ และร้านอาหาร กินดื่ม การคมนาคมสะดวก ห่างถนนเพชรเกษม 3.5 กม. ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

16. ขายที่ดินติดถนนบางเชือกหนัง ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 1-0-00 ไร่ ตรว.ละ 85,000 บาท ขายรวม 34 ล้านบาท หน้ากว้าง 25x55 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โกดัง ออฟฟิต ติดซอยถนนบางเชือกหนังเลย พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ ประมาณ 140 เมตร ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ทางลัดระหว่างสาย1 กับพระเทพตัดใหม่ ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ใกล้เดอะพาซิโอ้กาญจนาภิเษก ทางผ่านสนามกอล์ฟอัลบราทรอส เอกสารครบ พร้อมโอน

17. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 หน้าผับเรดซีด 165 ตารางวา ขายรวม 30 ล้าน พื้นที่สีส้ม เหมาะทำร้านอาหาร หน้าร้าน ออฟฟิต อาคารพาณิชย์ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. ห่างถนนเพชรเกษม 750 เมตร หน้ากว้างติดถนน 24 เมตร ลึก 19 เมตร ด้านหลังติดโรงเรียนผดุงกิจวิทยา สี่เหลี่ยมคางหมู ปัจจุบันเป็นที่ถมแล้ว ใกล้ซีคอนบางแค สถานีรถไฟฟ้าซีคอนบางแค (ภาษีเจริญ) โลตัสบางแค เดอะมอลล์บางแค ผู้คนพลุกพล่าน ย่านธุรกิจ และร้านอาหาร กินดื่ม การคมนาคมสะดวก ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน พร้อมโอน

18. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 2-0-86 ไร่ ตรว.ละ 100,000 บาท ขายรวม 88.60 ล้านบาท หน้ากว้าง 30 m. ลึก 127 เมตร ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านนันทวัน สาย1 ใกล้โรงเรียนโพธิสาร เหมาะทำออฟฟิต สร้างบ้าน ทำโกดัง โชว์รูม ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างถนนบรมฯ 600 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยมผืนผ้า การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนเพชรเกษม ตลาดคลองวัดมะยม ถนนราชพฤกษ์ ซอยวัดอินทราวาส ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เอกสารครบ พร้อมโอน

19. ขายที่ดินติดถนนซอยจรัญ 13 (บางแวก) 4-2-48 ไร่ ตารางวาละ 130,000 บาท ขายรวม 240.24 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 900 ม. เหมาะทำออฟฟิต อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม คอนโด เกงกำไร หน้ากว้าง 90 เมตร ลึก 89 เมตร เยื้องปั้มปตท. ระหว่างราชพฤกษ์ กับ สาย1 อนาคตใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางแวก ราคานี้ขายถูกมาก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกล้โลตัส วัดกำแพง วัดชัยฉิมพลี เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

20. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย 1 ขนาด 12 ไร่ ตรว.ละ 70,000 บาท ขายรวม 336 ล้านบาท ทางเข้า 12 เมตร สี่เหลี่ยมด้านใน ห่างถนนเพชรเกษม 1.4 กม.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน พาณิชย์อื่น ย่านธุรกิจ กำลังเจริญ ด้านในสี่เหลี่ยมสวยมาก อนาคตผังเมืองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ ใกล้ซีคอนบางแค 1.8 กม. เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค โลตัส ติดถนน 6 เลนส์ การคมนาคมสะดวกมาก ถนนเพชรเกษม ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนราชพฤกษ์ โครงข่ายใยแมงมุม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน ต่อรองเองกับเจ้าของได้เลย

21. ขายที่ดินในซอยบางเชือกหนัง17 ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 350 ตารางวา ตรว.ละ 55,000 บาท ขายรวม 19.25 ล้านบาท หน้ากว้าง 32x36 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โกดัง ออฟฟิต ติดซอยถนนบางเชือกหนัง17 เลย พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ ประมาณ 600 เมตร ทางลัดระหว่างสาย1 กับพระเทพตัดใหม่ ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย เอกสารครบ พร้อมโอน

22. ขายที่ดินใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ซอยร้านอาหารตะเกียงดาว 1-0-86 ไร่ ตารางวาละ 35,000 บาท รวม 17 ล้านบาท ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 ประมาณ 1 กม. เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถนนทางเข้ากว้าง 5 เมตร หน้ากว้าง 30 เมตร ลึก 50 เมตร สี่เหลี่ยมสวย ปัจจุบันเป็นที่เปล่าถมแล้ว การคมนาคมสะดวก ออกได้หลายทาง ทั้งสาย1 กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 68 ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน

23. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ขนาด 2-0-80 ไร่ ตารางวาละ 80,000 บาท รวม 7x ล้าน พื้นที่สีส้ม เหมาะทำโกดัง ออฟฟิต อาคารสูง อพาร์ทเม้นท์ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. ห่างถนนเพชรเกษม 450 เมตร ทางเข้ากว้าง 8 เมตร หน้ากว้างติดสะพาน 60 เมตร ลึก 90 เมตร ด้านหลังติดคลองบางขี้เก้ง สี่เหลี่ยมสวย ปัจจุบันเป็นร่องสวน ใกล้ซีคอนบางแค สถานีรถไฟฟ้าซีคอนบางแค (ภาษีเจริญ) โลตัสบางแค เดอะมอลล์บางแค ผู้คนพลุกพล่าน ย่านธุรกิจ และร้านอาหาร กินดื่ม การคมนาคมสะดวก ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน พร้อมโอน

24. ขายที่ดินติดถนนในซอยบางแวก54 และ56 (จรัญ 13) 1-0-37.6 ไร่ ตารางวาละ 50,000 บาท ขายรวม 21.88 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 800 ม. เหมาะทำอพาร์ทเม้นท์ ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ โกดัง หน้ากว้าง 30 เมตร ลึก 30 เมตร ออกได้ทั้งซอยบางแวก 54, 56 ,58 ระหว่างราชพฤกษ์ กับ สาย1 ผังเมืองสีส้ม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า สถานีรถไฟฟ้าบางแวก ใกล้โลตัส วัดกำแพง วัดชัยฉิมพลี เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

25. ขายที่ดินในซอยเร่งพัฒนา ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 4-0-67 ไร่ ตรว.ละ 70,000 บาท ขายรวม 1xx ล้านบาท หน้ากว้าง 74x60 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โกดัง ออฟฟิต ติดซอยเร่งพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ ประมาณ 100 เมตร อนาคตผังเมืองสีเหลือง ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย เอกสารครบ พร้อมโอน

26. ขายที่ดินในซอยใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ถมแล้ว 2-1-07 ไร่ ตรว.ละ 75,000 บาท ขายรวม 68.025 ล้านบาท หน้ากว้าง 90x40 m. ติดถนนซอยกว้าง 8 เมตร ห่างถนนสาย1 = 165 เมตร ตรงข้ามหมู่บ้านมหาดไทย1 ใกล้ทางเข้าถนนซอยอินทราวาส ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ใกล้โรงเรียนโพธิสาร เหมาะสร้างออฟฟิต บ้าน ทำโกดัง ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างถนนบรมฯ 1100 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยมสวย การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนเพชรเกษม ตลาดคลองวัดมะยม ถนนราชพฤกษ์ ซอยวัดอินทราวาส ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมโอน

27. ขายที่ดินติดถนนเทอดไท ใกล้วัดรางบัว 2-1-01.4 ไร่ ตรว.ละ 50,000 บาท ขายรวม 4x ล้านบาท หน้ากว้าง 50 เมตร ลึก 75 เมตร ขายที่ดินพร้อมตึกใหม่ 4 ห้อง ถ้าไม่เอารื้อได้ อยู่หลังซีคอนบางแค เหมาะลงทุนทำคอนโด ออฟฟิต อพาร์ทเม้นท์ บ้านพักอาศัยครอบครัวใหญ่ พื้นที่สีส้ม ถมแล้ว สี่เหลี่ยมผืนผ้า ห่างถนนเพชรเกษม 1 กม. เยื้องซอยบางแค4 แยกคำหยาด ทางลัดออกถนนราชพฤกษ์ ใกล้ซอยเทอดไท72 ทางลัดออกกำนันแม้น ปัจจุบันเป็นที่ถมแล้ว มีอาคารพาณิชย์ใหม่ด้านในที่ การคมนาคมสะดวก ใกล้เดอะมอลล์บางแค โลตัสบางแค มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้ห้างซีคอนบางแค ใกล้สถานีรถไฟฟ้าตลาดบางแค ใกล้ถนนกัลปพฤกษ์ 900 m.สาธารณูปโภคครบ รถไฟฟ้าสายสีนำ้เงินกำลังจะเปิดใช้ พร้อมโอน เอกสารครบ อนาคตหากรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงินวิ่งเพชรเกษมเปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้ เอกสารครบ พร้อมโอน

28. ขายที่ดินติดถนนถนนจรัญ13 (บางแวก) ตรงข้ามซอยบางแวก31 ถมแล้ว 1-3-59 ไร่ ตรว.ละ 110,000 บาท ขายรวม 83.49 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 200 ม. เหมาะทำคอนโด ออฟฟิต อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม บ้านที่อยู่อาศัย หน้าติดถนนกว้าง 6 เมตร เข้าไปลึก 17 เมตร เป็นสี่เหลี่ยมด้านใน 40x60 สวยมาก ตรงข้ามปั้มพีที. ระหว่างราชพฤกษ์ กับ จรัญสนิทวงศ์ อนาคตใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางแวก 200 เมตร การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกลกล้ฟูดวิลล่า เดอะเซอเคิ่ล ใกล้โลตัส วัดกำแพง วัดชัยฉิมพลี คอนโดแสนสิริ หลายๆหมู่บ้านย่านนั้น ผังเมืองสีส้ม เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

29. ขายที่ดินใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถมแล้ว 1 ไร่ ตรว.ละ 90,000 บาท พื้นที่สีส้ม ห่างถนนเพชรเกษม 1 กม. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน ทาวน์โฮม โกดัง ทางเข้ากว้าง 30 m. เข้าจากถนนสาย 1 ประมาณ 120 เมตร อยู่ซ้ายมือใกล้ซีคอนบางแค ย่านธุรกิจ กำลังเจริญ หน้ากว้าง สี่เหลี่ยมสวยมาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญ ใกล้ซีคอนบางแค เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค โลตัส ติดถนน 6 เลนส์ ทางลัดทะลุซอยเพชรเกษม 58 ได้ การคมนาคมสะดวกมาก เอกสารครบ พร้อมโอน

30. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ขนาด 349 ตารางวา ตรว.ละ 120,000 บาท รวม 4x ล้าน เหมาะทำบ้าน ออฟฟิต อาคาร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. ห่างถนนเพชรเกษม 2.65 กม. หน้ากว้าง 21 เมตร ลึก 60 เมตร ด้านข้างติดเต้นท์รถเบนซ์อ้วน99 สี่เหลี่ยมสวย ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ใกล้ซีคอนบางแค สถานีรถไฟฟ้าซีคอนบางแค (ภาษีเจริญ) โลตัสบางแค เดอะมอลล์บางแค ผู้คนพลุกพล่าน ย่านธุรกิจ และร้านอาหาร กินดื่ม การคมนาคมสะดวก ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

31. ขายที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย1 ฝั่งทุ่งมังกร 3 ไร่ ตรว.ละ 65,000 บาท รวม 8x ล้านบาท หน้ากว้าง 27 m. ห่างถนนบรมฯ 900 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต อาคารพาณิชย์ ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ การคมนาคมสะดวก ไป ถนนสวนผัก ทางด่วนใหม่ ทุ่งมังกร ศาลายา นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี พระราม2 กาญจนาภิเษก เพชรเกษม ราชพฤกษ์ ที่เด่นมาก สาธารณูปโภคครบ ผู้คนพลุกพล่าน ก่อนถึงทางไปสาย 2 ไม่ไกลมาก ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบทั้งหมด

32. ขายที่ดินในซอยใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ถมแล้ว 6 ไร่ ตรว.ละ 45,000 บาท ขายรวม 1xx ล้านบาท หน้ากว้าง 38x200 m. ติดถนนซอยกว้าง 6 เมตร ห่างถนนสาย1 = 350 เมตร เยื้องหมู่บ้านมหาดไทย1 ใกล้ทางเข้าถนนซอยอินทราวาส ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ หลังโรงเรียนโพธิสาร เหมาะสร้างบ้านพักครอบครัวใหญ่ โครงการที่อยู่อาศัยเล็กๆ ทำโกดัง ทำเลดี พื้นที่สวย ห่างถนนบรมฯ 1100 เมตร พื้นที่สีเขียวลาย ถึงที่สวยสี่เหลี่ยมสวยตัวแอล การคมนาคมสะดวก มีทางเข้าสองด้าน ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนเพชรเกษม ตลาดคลองวัดมะยม ถนนราชพฤกษ์ ซอยวัดอินทราวาส ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีคอนบางแค ใกล้เดอะมอลล์บางแค ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมโอน ต่อรองเองกับเจ้าของได้

สบายใจได้ ทุกแปลง พร้อมโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้เจอและเจรจากันก่อนตัดสินใจทุกแปลง รับรองไม่ผิดหวัง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6552558 ,089-7987962 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์: x.land2011@hotmail.com
www.iccland.com
ID Line : xlandrich
รับจัดหา ฝากขาย ที่ดิน อสังหาฯ ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่:
ตำบล: บางเชือกหนัง
อำเภอ: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ประกาศเมื่อ: วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:22 น.
เข้าชม: 7832 ครั้ง

ติดต่อ คุณเอกซ์

Telephone: 081-655-2558 หรือ 089-798-7962 หรือ 092-565-3229
LineID: xlandrich Fax: 02-980-2558

ที่ดินและอสังหาอื่นๆ

ค้นหาที่ดินและอสังหา