ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง

ราคา: 18 บาท

 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
 • ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
ขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลงขายที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก วิภาวดี พหลโยธิน พระราม9 ในซอย ย่านธุรกิจ ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ ทั้งหมด 18 แปลง ราคาจากเจ้าของโดยตรง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง
1. ขายที่ดินติดถนนพระราม9 ติดโรงแรม MAXใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9 ขนาด 5-1-92 ไร่ ตรว.ละ 965,000 บาท ขายรวม 2,112.70 ล้านบาท หน้ากว้าง 110x90 เมตร ใกล้แยกผังเมือง เหมาะทำออฟฟิต โรงแรม คอนโดสูง ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดคลองสามเสนนอก ใกล้อาคารว่องวานิช โรงบาลปิยะเวช ใกล้โลตัส โรบินสัน อโศก ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยม การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ที่ดินมีอนาคต ที่สวยมาก พื้นที่สีส้ม ย่านนี้มีแปลงนี้แปลงเดียวแล้วครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

2. ขายที่ดินในซอยรัชดา3 หลังสถานทูตจีน 268 ตรว.ตรว.ละ 350,000 บาท ขายรวม 93.80 ล้านบาท หน้ากว้าง 29 m. ลึก 37 m.ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม เยื้องศูนย์การค้าเอสพานาด ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสำหรับทำออฟฟิต คอนโดมิเนียม โรงแรม ใกล้ถนนรัชดาภิเษกแค่ 400 เมตรใกล้ห้างเซ็นทรัลพระราม9 ห้างเอสพลานาด โลตัส ตึกทรู อื่นๆอีกหลายๆห้าง ปัจจุบันเป็นอพาร์ทเม้นท์ พื้นที่สีน้ำตาล สามารถสร้างตึกสูงได้ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน

3. ขายที่ดินติดถนนรัชดา ถมแล้ว ติดโปไซดอน 7-0-06 ไร่ ตรว.ละ 1,000,000 บาท รวม 2,806 ล้านบาท หน้ากว้าง 40 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9 เอสพลานาด ตึกตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหม่ ฟอร์จูน ศาลอาญารัชดา ถนนลาดพร้าว ห้วยขวาง ย่านธุรกิจกลางคืน ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างตึกสูงได้ 77 ชั้น หรือทำอาคารสูงได้ 313.4 เมตร โรงแรม ศูนย์การค้า ใกล้โลตัสโรบินสัน อโศก ที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม กว้าง 60 ลึก 200 เมตร ออกทางซอยรัชดา 17 ได้ 2 ทาง ออกทางข้างๆ ได้อีก1 ทาง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ที่ดินมีอนาคต ปัจจุบันเจ้าของให้เช่าเป็นที่จอดรถ ที่สวยมาก พื้นที่สีแดง ย่านนี้มีแปลงนี้แปลงเดียวแล้วครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

4. ขายที่ดินติดถนนในซอยรัชดา18 ตรงข้ามโปเซดอน 1-3-00 ไร่ ตรว.ละ 650,000 บาท รวม 455 ล้านบาท หน้ากว้าง 60x45 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT เข้าซอย 300 เมตร ย่านธุรกิจ ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างตึก โรงแรม ออฟฟิต หลังโรงแรมแกรนด์อโยธยา ตรงข้าม 13. เหรียญรีสอร์ท ใกล้ถนนอโศก ที่ดินเป็นรูปเหลี่ยม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกล้ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ สถานทูตจีน เซ็นทรัลพระราม9 โรบินสัน โลตัส ฯลฯ ถนนรัชดา วิภาวดีสุทธิสาร พระราม9 ลาดพร้าว ฯลฯ ที่ดินมีอนาคต ที่สวยมาก พื้นที่สีน้ำตาล เอกสารครบ พร้อมโอน

5. ขายที่ดินแปลงหัวมุมติดถนนวิภาวดีและถนนสุทธิสาร 1-2-38 ไร่ ตารางวาละ 430,000 บาท หรือขายรวม 274.34 ล้านบาท หน้ากว้างติดวิภาวดี 40 m. ติดถนนสุทธิสาร 65 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต คอนโด อาคารสูง ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ ห้าแยกลาดพร้าว ทางด่วนโทลเวย์ ใกล้แยกสะพานควาย ย่านชุมชน ใกล้สวนจตุจักร ใกล้ตึกธนาคารทหารไทย สนญ. ม.เซนต์จอร์น สี่เหลี่ยมสวย พื้นที่สีน้ำตาล สามารถทำตึกสูงได้ การคมนาคมสะดวก ย่านชุมชน สาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน

6. ขายที่ดินติดถนนพระราม9 ติดสถานีรถไฟฟ้าปากซอยศูนย์วิจัย26 ถมแล้ว 3-1-03 ไร่ ตรว.ละ 1.2 ล้าน ขายรวม 1,563.60 ล้านบาท หน้า 53x100 m. เหมาะลงทุนทำโรงแรม ออฟฟิต คอนโด ใจกลางเมือง ทำเลดี พื้นที่สวย ย่าน CBD ใหม่ คนพลุกพล่าน ทางลัดออกถนนเพชรบุรี ใกล้ทางขึ้นด่วนศรีนครินทร์ ใกล้กับโรงแรมรอยัล แปซิฟิค ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย ด้านหลังติดคลองสามเสน การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบ ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้โรงพยาบาลปิยะเวท ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link มักสัน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี ใกล้สถานีท่าเรืออโศก เดินทางง่าย ห่างสนามบินสุวรรณภูมิ 21กิโลเมตร ใกล้ม.รามคำแหง ถนนลาดพร้าว ทางด่วน ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดา เซ็นทรัลพระราม9 กรมผังเมือง RCA เอกสารครบ พร้อมโอน

7. ขายที่ดินในซอยรัชดา3 หลังสถานทูตจีน 344 ตรว.ตรว.ละ 330,000 บาท ขายรวม 113.50 ล้านบาท หน้ากว้าง 50 m. ลึก 28 m.ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม เยื้องศูนย์การค้าเอสพานาด ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสำหรับทำออฟฟิต คอนโดมิเนียม โรงแรม ใกล้ถนนรัชดาภิเษกแค่ 450 เมตรใกล้ห้างเซ็นทรัลพระราม9 ห้างเอสพลานาด โลตัส ตึกทรู อื่นๆอีกหลายๆห้าง ปัจจุบันเป็นอพาร์ทเม้นท์ พื้นที่สีน้ำตาล สามารถสร้างตึกได้ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน

8. ขายที่ดินติดถนนพระราม9 ติดโรงแรม MAXใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9 ขนาด 1-3-96 ไร่ ตรว.ละ 1,100,000 บาท รวม 875.60 ล้านบาท หน้ากว้าง 73x90 เมตร ใกล้แยกผังเมือง เหมาะทำออฟฟิต โรงแรม คอนโดสูง ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดคลองสามเสนนอก ใกล้อาคารว่องวานิช โรงบาลปิยะเวช ใกล้โลตัส โรบินสัน อโศก ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยม การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ที่ดินมีอนาคต ที่สวยมาก พื้นที่สีแดง ย่านนี้มีแปลงนี้แปลงเดียวแล้วครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

9. ขายที่ดินติดถนนสุทธิสาร ถมแล้ว 302 ตารางวา ตรว.ละ 350,000 บาท หรือขายรวม 105.70 ล้านบาท ห่างถนนวิภาวดี 35 m. ติดถนนสุทธิสาร 25 m. ลึก 48 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต โรงแรม คอนโด อาคารสูง ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ ห้าแยกลาดพร้าว ทางด่วนโทลเวย์ สนามบินดอนเมือง ใกล้แยกสะพานควาย ย่านชุมชน ใกล้สวนจตุจักร ใกล้ตึกธนาคารทหารไทย สนญ. ม.เซนต์จอร์น สี่เหลี่ยมสวย พื้นที่สีน้ำตาล สามารถทำตึกสูงได้ การคมนาคมสะดวก ย่านชุมชน สาธารณูปโภคครบครัน เอกสารครบ พร้อมโอน

10. ขายที่ดินติดถนนในซอยรัชดา18 ตรงข้ามโปเซดอน 2-2-05.6 ไร่ ตรว.ละ 430,000 บาท รวม 432 ล้านบาท หน้ากว้าง 45x118 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT เข้าซอย 400 เมตร ย่านธุรกิจ ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างตึก โรงแรม ออฟฟิต ใกล้โลตัส โรบินสัน อโศก ที่ดินเป็นรูปเหลี่ยม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกล้ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ สถานทูตจีน เซ็นทรัลพระราม9 โรบินสัน โลตัส ฯลฯ ถนนรัชดา วิภาวดีสุทธิสาร พระราม9 ลาดพร้าว ฯลฯ ที่ดินมีอนาคต ที่สวยมาก พื้นที่สีน้ำตาล เอกสารครบ พร้อมโอน

11. ขายที่ดินติดถนนในซอยรัชดา20 เยื้องสน.สุทธิสาร 391 ตารางวา ตรว.ละ 360,000 บาท รวม 141 ล้านบาท หน้ากว้าง 28x57 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT เข้าซอย 250 เมตร แปลงหัวมุมถนน ย่านธุรกิจ ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ออฟฟิต ใกล้โลตัส โรบินสัน อโศก ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เยื้องโพเซดอน ใกล้ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ สถานทูตจีน เซ็นทรัลพระราม9 โรบินสัน โลตัส ฯลฯ ถนนรัชดา วิภาวดีสุทธิสาร พระราม9 ลาดพร้าว ฯลฯ ที่ดินมีอนาคต ที่สวยมาก พื้นที่สีน้ำตาล เอกสารครบ พร้อมโอน

12. ขายที่ดินติดถนนรัชดาตรงข้ามไทยพาณิชย์ปาร์ค ใกล้เมเจอร์รัชโยธิน 1-1-11 ไร่ ตรว.ละ 700,000 บาท ขายรวม 357.70 ล้านบาท หน้ากว้าง 27 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าBTS รัชโยธิน ย่านธุรกิจกลางคืน ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต คอนโดสูง อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9 เอสพลานาด ใกล้ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหม่ ฟอร์จูน ศาลอาญารัชดา ถนนลาดพร้าว ห้วยขวาง ใกล้ วค.จันทร์เกษม ใกล้โลตัส โรบินสัน การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ด้านซ้ายติดราชยานยนต์แห่งประเทศไทย 5 โฉนด ที่สวยมาก พื้นที่สีน้ำตาล ย่านนี้มีแปลงนี้แปลงเดียวแล้วครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

13. ขายที่ดินติดถนนรัชดา ตรงข้ามโปเซดอน 10-1-71 ไร่ ตรว.ละ 816,000 บาท รวม 3,400 ล้านบาท หน้ากว้าง 60 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT ติดซอยรัชดา 16 และ 18 ย่านธุรกิจ ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้างตึกสูง โรงแรม ศูนย์การค้า ใกล้โลตัส โรบินสัน อโศก ที่ดินเป็นรูปเหลี่ยม ติดถนนด้านข้าง และด้านหลัง สามด้าน เป็นตึกเก่า รื้อให้ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ผู้คนพลุกพล่าน ที่ดินมีอนาคต ศูนย์การค้า สร้างตึกสูง โรงเเรม ได้ ที่สวยมาก พื้นที่สีแดง เอกสารครบ พร้อมโอน

14. ขายที่ดินพร้อมคฤหาสน์หรู ในซอยวิภาวดี41 ปูพื้นด้วยไม้สัก 1-3-43 ไร่ ขายรวม 80 ล้านบาท ใกล้สนามบินดอนเมือง เหมาะทำบ้านพักอาศัยสุดอลังการ ทำเลดี พื้นที่สวย ที่ดินสี่เหลี่ยมสวย เข้าจากถนนวิภาวดี 700 เมตร ถนนกว้าง ก่อนถึงหมู่บ้านเดอะ PLANT คฤหาสน์ 2 ชั้น หลายห้องนอน หลายห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร 4 โฉนด ปูพื้นด้วยไม้สักหนาหลายต้น นำมาจากเมืองเหนือ ไม่มีคนอยู่ ปลูกสร้างไว้เพื่อต้อนรับแขกวีไอพี ต่างชาติ เป็นบางครั้งเท่านั้น การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบ ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว เมเจอร์ อนุสาวรีย์ชัย กรมทหารอากาศ เซียรังสิต หลักสี่ ม.เกษตรศาสตร์ ฯลฯ สามารถนัดชมบ้านจริงล่วงหน้าได้ครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

15. ขายที่ดินติดถนนวิภาวดี ติดซอยวิภาวดี 84 ขาเข้า 7-2-49 ไร่ ตรว.ละ 145,000 บาท ขายรวม 442 ล้านบาท หน้ากว้าง 162 m. ติดวิภาวดี84 ประมาณ 121 m.ใกล้สนามบินดอนเมือง แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง เหมาะลงทุนพาณิชย์ โรงแรมห้าดาว ใกล้ฐานทัพอากาศดอนเมือง ย่านธุรกิจ คนพลุกพล่าน ใกล้เซียรังสิต ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง ม.รังสิต ลำลูกกา สายไหม บางเขน สาธารณูปโภคครบ คนพลุกพล่านมาก ที่ดินสี่เหลี่ยมสวยมาก พื้นที่สีเหลือง เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนคนละครึ่ง ราคาจากเจ้าของโดยตรง

16. ขายที่ดินติดถนนอโศก-รัชดา เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต 1-1-08.5 ไร่ ตรว.ละ 2,100,000 บาท ขายรวม 1,068 ล้านบาท หน้ากว้าง 87 m. ลึก 52x75 m.ใกล้แยกอโศก ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสำหรับทำคอนโดสูง ออฟฟิต โรงแรม ใจกลางเมือง ตรงข้ามใบไม้ร่าเริง ด้านหลังติดซอยสุขุมวิท16 ทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าอโศก Terminal21 ห่างสี่แยกอโศก 200 เมตร ด้านหลังถนนซอยกว้าง ปัจจุบันเป็นโรงแรมห้องพักอาศัย พื้นที่สีน้ำตาล สามารถสร้างตึกสูงได้ รูปแปลงสามเหลี่ยมสวยมาก ใกล้ทองหล่อ คลองเตย ใกล้เพลินจิตเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล พารากอน และโรงแรมอีกหลากหลายโรงแรม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใจกลางเมือง เอกสารครบ พร้อมโอน

17. ขายที่ดินติดถนนอโศก-ดินแดง ถมแล้ว 1-1-60 ไร่ ตรว.ละ 1,500,000 บาท ขายรวม 840 ล้านบาท หน้ากว้าง 70 m. ลึก 37 m. ติดโรงพยาบาลผิวหนังอโศก หน้าไลฟ์อโศก คอนโด ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสำหรับทำคอนโด ออฟฟิต โรงแรม ทำเลติดรถไฟไฟ้าใต้ดิน ห่าง MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี เพียง 120 เมตร ห่างแอร์พอร์ทลิ้งมักกะสัน 120 เมตร สามารถเข้าออกได้ 2ทาง ด้านหลังถนนซอยกว้าง 12.30 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า พื้นที่สีแดง สามารถสร้างตึกสูงได้ รูปแปลงสวยมาก ใกล้แยกอสมท.ฟอร์จูน ใกล้แยกราชเทวี ห้วยขวาง ใกล้ทางด่วน ใกล้ถนนสุขุมวิท รัชดา พระราม9 ใกล้ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ห้างเซนทรัลพระราม9 เอสพลานาด โรบินสัน และโรงแรมอีกหลากหลายโรงแรม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใจกลางเมือง. เอกสารครบ พร้อมโอน

18. ขายที่ดินในซอยสุขุมวิท12 ถมแล้ว 534 ตารางวา ตรว.ละ 1,200,000 บาท ขายรวม 640.80 ล้านบาท หน้ากว้าง 48 m. ลึก 40 m. เยื้อง Terminal21 ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสำหรับทำคอนโด ออฟฟิต โรงแรม ใจกลางเมือง ทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าอโศก ด้านหน้าเข้าจากถนนสุขุมวิท 91 เมตร ด้านหลังถนนซอยกว้าง 6 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า พื้นที่สีแดง สามารถสร้างตึก 8 ชั้นได้ รูปแปลงสวยมาก ใกล้แยกอโศก อยู่หลังไทม์สแคว์ ใกล้เพลินจิตเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล พารากอน และโรงแรมอีกหลากหลายโรงแรม สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใจกลางเมือง. เอกสารครบ พร้อมโอน

สบายใจได้ ทุกแปลง พร้อมโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้เจอและเจรจากันก่อนตัดสินใจทุกแปลง รับรองไม่ผิดหวัง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6552558 ,089-7987962 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์: x.land2011@hotmail.com
www.iccland.com
ID Line : xlandrich
รับจัดหา ฝากขาย ที่ดิน อสังหาฯ ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่:
ตำบล: ห้วยขวาง
อำเภอ: ห้วยขวาง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ประกาศเมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 05:49 น.
เข้าชม: 1672 ครั้ง

ติดต่อ คุณเอกซ์

Telephone: 081-655-2558 หรือ 089-798-7962 หรือ 092-565-3229
LineID: xlandrich Fax: 02-980-2558

ที่ดินและอสังหาอื่นๆ

ค้นหาที่ดินและอสังหา