ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ

ราคา: 28 บาท

 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
 • ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เราคัดเลือกและรวบรวมมาให้ท่าน 28 แปลง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ราคาจากเจ้าของโดยตรง ใกล้เดอะเซอเคิล เดอะวอร์ค CDC ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ต่อรองเองกับเจ้าของครับ
1. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ตรงข้ามฟู้ดวิลล่า 3-3-61 ไร่ ตรว.ละ 288,277 บาท ขายรวม 450 ล้านบาท ติดศูนย์ฮอนด้า เยื้องร้านอาหารจับแพะชนเเกะ เหมาะลงทุนทำออฟฟิต โชว์รูม คอนโดในอนาคต ระว่างถนนพระเทพฯ - เพชรเกษม ทำเลดี ที่สวยมาก ย่านธุรกิจร้านอาหารเยอะมาก ทั้งร้านปลาอยู่เย็น ร้านจับแพะชนแกะ ร้านเจียง ฟู้ดวิลล่า ร้านยี่หร่า ร้านเดอะโมส ฯลฯ ถมแล้วสูงกว่าถนน20 cm. หน้ากว้าง 45 เมตร ลึก 200 เมตร น้ำไม่ท่วม ใกล้ศูนย์การค้าเดอะเซอเคิ่ล ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 600 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างและไปถนนบรมราชชนนี 600 เมตร ห่างและไปถนนเพชรเกษม 4 กม ห่างและไปถนนสาธร 15 กม. ห่างและไปถนนพระราม5. 12.5 กม. รถไฟฟ้าปัจจุบันสร้างถึงซอยจรัญ13. แล้ว ส่วนต่อขยายจะสร้าง ปี61 ห่างสถานีรถไฟฟ้า 300 m. ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเจ้าของรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ (งดรับนายหน้าครับแปลงนี้)

2. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เยื้องๆฟู้ดวิลล่า 25-2-85 ไร่ ตรว.ละ 195,000 บาท ขายรวม 2,000 ล้านบาท ใกล้สวนอาหารกุ้งเต้น ใกล้ศูนย์ฮอนด้า เยื้องร้านอาหารจับแพะชนเเกะ เหมาะลงทุนทำโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม หมู่บ้าน คอนโดในอนาคต ระว่างถนนพระเทพฯ - ถนนบรมราชชนนี ทำเลดี ที่สวยมาก ย่านธุรกิจร้านอาหารเยอะมาก ทั้งร้านปลาอยู่เย็น ร้านจับแพะชนแกะ ร้านเจียง ฟู้ดวิลล่า ร้านยี่หร่า ร้านเดอะโมส ฯลฯ ถมแล้ว หน้ากว้าง 236 เมตร ลึก 400 เมตร น้ำไม่ท่วม ใกล้ศูนย์การค้าเดอะเซอเคิ่ล ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 400 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างและไปถนนบรมราชชนนี 1600 เมตร ห่างและไปถนนเพชรเกษม 4 กม ห่างและไปถนนสาธร 15 กม. ห่างและไปถนนพระราม5. 12.5 กม. รถไฟฟ้าปัจจุบันสร้างถึงซอยจรัญ13. แล้ว ส่วนต่อขยายจะสร้าง ปี62 ห่างสถานีรถไฟฟ้า 200 m. ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเจ้าของรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ (งดรับนายหน้าครับแปลงนี้)

3. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ถมแล้วบางส่วน 5-0-92 ไร่ ตารางวาละ 150,000 บาท รวม 3xx ล้านบาท ติดกับโรงงานท่อนำ้ไทย ใกล้วงเวียนนครอินทร์ ใกล้โฮมโปร ใกล้โฮมเวิร์ค หน้ากว้างติดถนนประมาณ 64 เมตร เยื้องเดอะวอร์ค อยู่ขาออก ระหว่าง ศูนย์โตโยต้า ซูซุ เลยศูนย์โตโยต้า 350 เมตร ก่อนถึงศูนย์อีซูซุ 250 เมตร เหมาะทำศูนย์ โชว์รูมรถยนต์ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ใกล้โรงหนังกำลังสร้างใหม่ ทำเลดี พื้นที่สวย

4. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ใกล้ฟู้ดวิลล่า 9 ไร่ ตรว.ละ 220,000 บาท ขายรวม 792 ล้านบาท ถมแล้วทั้งแปลง เยื้องสวนอาหารกุ้งเต้น เยื้องศูนย์ฮอนด้า ใกล้ร้านอาหารจับแพะชนเเกะ เหมาะลงทุนทำโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม คอนโดในอนาคต ระว่างถนนพระเทพฯ - ถนนบรมราชชนนี ทำเลดี ที่สวยมาก ย่านธุรกิจร้านอาหารเยอะมาก ทั้งร้านปลาอยู่เย็น ร้านจับแพะชนแกะ ร้านเจียง ฟู้ดวิลล่า ร้านยี่หร่า ร้านเดอะโมส ฯลฯ ถมแล้ว หน้ากว้าง 50 เมตร สี่เหลี่ยมด้านใน น้ำไม่ท่วม ใกล้ศูนย์การค้าเดอะเซอเคิ่ล ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ 600 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างและไปถนนบรมราชชนนี 1400 เมตร ห่างและไปถนนเพชรเกษม 4.5 กม ห่างและไปถนนสาธร 15 กม. ห่างและไปถนนพระราม5. 12.5 กม. รถไฟฟ้าปัจจุบันสร้างถึงซอยจรัญ13. แล้ว ส่วนต่อขยายจะสร้าง ปี62 ห่างสถานีรถไฟฟ้า 500 m. อนาคตผังเมืองสีส้ม ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเจ้าของรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ (งดรับนายหน้าครับแปลงนี้)

5. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ขาเข้า 3-0-51 ไร่ หน้ากว้าง 56 ม. ตารางวาละ 170,000 บาท ขายรวม 212.67 ล้านบาท ต่อรองเอง ทำเลดี ราคาถูก สี่เหลี่ยมสวย อยู่ติดสะพานตรงที่กลับรถ เยื้องร้านอาหารยกครก ตรงข้ามตลาดแคลิฟฟอเนียเก่า ใกล้หมู่ขบ้านบางกอกบูโลวาร์ด อนาคตผังเมืองสีส้ม เหมาะทำคอนโด ออฟฟิต รถไฟฟ้าผ่าน ห่างสถานีเดอะเซอร์เคิ่ลประมาณ 500 เมตร ใกล้ฟูดวิลล่า เดอะเซอเคิ่ลราชพฤกษ์ เอกสารครบ พร้อมโอน

6. ขายถูก!!!ที่ดินในซอยใกล้ถนน345 ระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษก 2-2-00 ไร่ ตรว.ละ 20,000 บาท ขายรวม 20 ล้านบาท หน้ากว้าง 100 เมตร ลึก 40 เมตร สี่เหลี่ยมสวย เหมาะทำบ้าน ออฟฟิต โกดัง ใกล้เซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่ซิตี้ บิ๊กซีบางใหญ่ ใกล้เดอะสแควบางใหญ่คอนโด ใกล้หมู่บ้านรัตนาธิเบศ ใกล้โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ทำเลดี พื้นที่สวย แหล่งความเจริญ พื้นที่สีเหลือง เข้าจากถนน345 ประมาณ 250 เมตร การคมนาคมสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่สถานีสุดท้ายของสายสีม่วง ไปรังสิต ถนนราชพฤกษ์ บรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนรัตนาธิเบศ ไปนนทบุรี ไปนครปฐม ไปสุพรรณบุรี ทางขึ้นทางด่วนใหม่ ถนนวงแหวนรอบนอก ราคาต่อรองเองครับ ที่ดินว่างเปล่า สวยมาก เอกสารครบ พร้อมโอน

7. ขายที่ดินติดถนนสวนผัก ถมแล้วบางส่วน 3-2-55 ไร่ ตรว.ละ 80,000 บาท ขายรวม 116.50 ล้าน หน้ากว้าง 28 m. ลึก 115 m. พื้นที่สีส้มและเหลือง เหมาะลงทุนทำทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ โกดัง คอนโด ศูนย์บริการ ห่างถนนราชพฤกษ์ 500 เมตร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ น้ำไม่ท่วม จำนวน 9โฉนด ด้านหลังติดคลองมหาสวัสดิ์ 84 m. มีเขื่อนแล้ว เข้าจากถนนราชพฤกษ์ ขวามือ 500 เมตร ติดถนนสวนผักกว้าง ติดกับปั้มพีที. สวนผัก การคมนาคมสะดวก ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 3 กม. ใกล้ถนนบรมราชชนนี ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ห้าง CDC. Homework. Thewalk. เซ็นทรัลราชพฤกษ์ ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวย สาธารณูปโภคครบ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน

8. ขายที่ดินพร้อมโกดังหลังโฮมโปร ใกล้ถนนราชพฤกษ์ 2-3-73 ไร่ ตรว.ละ 68,200 บาท รวม 80 ล้านบาท ในซอยร่วมใจพัฒนา ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโกดังเก็บสินค้า หรือดัดแปลงเป็นโรงงาน ด้านในมีออฟฟิต โกดังในพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร พื้นที่สีเหลือง เขตนนทบุรี ใกล้ CDC ราชพฤกษ์ สร้างใหม่ ใกล้เดอะวอร์ค ใกล้กับโรงงานท่อนำ้ไทย ใกล้วงเวียนนครอินทร์ ใกล้โฮมโปร ใกล้โฮมเวิร์ค หน้ากว้างติดถนนซอยประมาณ 50 เมตร ลึก 95 เมตร อยู่ขาออก ระหว่าง CDC และ โฮมโปรราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ประมาณ 400 เมตร การคมนาคมสะดวก พระราม5 กาญจนาภิเษก บางบัวทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม ไปได้ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ปัจจุบันถนนราชพฤกษ์กำลังทำถนนกว้าง 8 เลนส์ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

9. ขายที่ดินติดถนนอินทราวาส 1-3-00 ไร่ ตารางวาละ 80,000 บาท ขายรวม 56 ล้านบาท ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 เมตร หน้ากว้าง 41 เมตร ลึก 70 เมตร ติดซอยอินทราวาส32 เยื้องซอยอินทราวาส 35 เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ทำเลดี พื้นที่สวยมาก ถมบางส่วนแล้ว ปัจจุบันเเป็นร่องสวนเดิมๆ ฝั่งวัดอินทราวาส ใกล้ห้างเดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ สาธารณูปโภคครบ ต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

10. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ถมแล้วทั้งแปลง 2-3-47 ไร่ ตรว.ละ 200,000 บาท ขายรวม 229.40 ล้านบาทมุ่งหน้าถนนบรมฯ(วงเวียนพระราม5-ถนนบรมราชฯ) หน้ากว้างติดถนนประมาณ 60 เมตร ด้านหลังติดถนนสาธารณะประโยชน์ ยังไม่ถม ด้านข้างติดปั้มแก๊ส LPG เหมาะแก่การลงทุน ใกล้ โฮมโปร,the walk,พื้นที่สีเหลือง ห่างวงเวียนนครอินทร์ 500 เมตร ด้านหลังติดถนนซอย พื้นที่สี่เหลี่ยมสวยย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนคนละครึ่ง

11. ขายที่ดินติดถนนบางพรม ใกล้ถนนราชพฤกษ์ 2-2-45 ไร่ ตรว.ละ 85,000 บาท ขายรวม 68 ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 500 เมตร หน้ากว้าง 35 เมตร ลึก 104 เมตร ห่างถนนสาย1 ประมาณ 1.5 กม. ติดกับซอยบางพรม40 ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า โรงเรียนอยู่เย็น การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

12. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ช่วงรัตนาธิเบศ-ชัยพฤกษ์ 4-2-84 ไร่ ตรว.ละ 180,000 บาท ขายรวม 339 ล้านบาท ติดปั้มปตท. ขาเข้า มุ่งหน้าถนนสาทร วงเวียนนครอินทร์ หน้ากว้าง 55 เมตร เหมาะแก่การลงทุนทำโครงการ โชว์รูม ออฟฟิต พื้นที่สีส้ม ใกล้หมู่บ้านคาซ่า วิลล์ ใกล้ CDC สร้างใหม่ ใกล้โฮมโปร ,the walk, ห่างแยกราชพฤกษ์ตัดรัตนาธิเบศ 2 กม. ขนาดพื้นที่ 55x112 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมสวยย ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

13. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ตรงสถานีจอดรถไฟฟ้าบางหว้า 34 ตารางวา ขายรวม 10 ล้านบาท เหมาะทำคลีนิค ร้านค้า ร้านอาหาร สี่เหลี่ยมสวยมาก หน้ากว้าง 12x12 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า 300 ม. อยู่ระหว่างจรัล13 กับถนนเพชรเกษม อนาคตใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางแวก และบางหว้า ทำเลดี พื้นที่สีส้ม การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนเพชรเกษม บางแวก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

14. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ขาเข้าใกล้ทางขึ้นทางด่วนใหม่ 2-2-24 ไร่ ตรว.ละ 130,000 บาท ขายรวม 133.12 ล้านบาท พื้นที่สีส้ม ขนาด 64x64 เมตร เหมาะทำคอนโดสูง โกดัง ทางเข้าเป็นภาระจำยอมกว้าง 6 m. เข้าจากถนนราชพฤกษ์ 10 ม. พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน อนาคตสถานีราชพฤกษ์26 30 m.อยู่ระหว่างถ. สวนผัก- ถนนบรมฯ เยื้องโชว์รูมโตโยต้า ใกล้ๆโรงพยาบาลสร้างใหม่ สร้างใหม่ ใกล้วงเวียนนครอินทร์ พระราม5 home work. ห่างเดอะเซอร์เคิล ประมาณ 600 เมตร ห่างถนนบรมราชชนนี 200 เมตร พื้นที่สวยมาก เด่นมาก ใกล้คลีนิคจัดฟันราชพฤกษ์ ซื้อแล้วรับรองไม่ผิดหวัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เข้ากรุงเทพไปทางสาธร ตากสิน ไปเพชรเกษม ไปรัตนาธิเบศธ์ ไปบรมราชชนนี อนาคตแจ่มใสแน่นอน เอกสารครบ พร้อมโอน

15. ขายที่ดินติดถนนในซอยวัดอินทราวาส33 ถมแล้ว 95 ตารางวา ขาย 7.5 ล้านบาท หน้ากว้าง 18 เมตร ลึก 20 เมตร เหมาะลงทุนสร้างบ้านพักอาศัย ครอบครัวเล็กๆ ทำเลดี พื้นที่สวย สี่เหลี่ยมสวยมาก เข้าจากถนนหลักซอยวัดอินทราวาส 50 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างถนนราชพฤกษ์ 600 เมตร ห่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 ประมาณ 1,450 m.ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดสดอินทราวาส ใกล้วัดอินทราวาส ตลาดคลองลัดมะยม และหลายๆหมู่บ้านใหญ่ การคมนาคมสะดวก ถนนพระเทพตัดใหม่ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม อนาคตจะเป็นย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ขายรับผิดชอบ

16. ขายที่ดินใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีตลิ่งชัน 224 ตรว.ตรว.ละ 150,000 บาท หน้ากว้าง 33 เมตร ห่างสถานีตลิ่งชัน เพียง 300 เมตร พื้นที่สีแดง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต คอนโด โรงแรม ที่พักอาศัย เป็นสถานีสุดท้ายของสายสีแดง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ไกล้ถนนราชพฤกษ์และถนนบรมฯ ทำเลดีมากเพราะรถไฟฟ้าไกล้จะเสร็จและเปิดใช้เร็วฯนี้ ใกล้ห้างโฮมโปร โฮมเวิร์ค เดอะวอล์ค CDC เอกสารครบ พร้อมโอน

17. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ติดสถานีรถไฟฟ้าโพธิ์นิมิตร 273 ตารางวา ตรว.ละ 650,000 บาท ขายรวม 177.45 ล้านบาท หน้ากว้าง 25x43 เมตร เหมาะทำคอนโด อพาร์ทเม้นท์ คลีนิค ออฟฟิตสูง สี่เหลี่ยมสวยมาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตร 30 ม.ใกล้สะพานตากสิน ถนนสาธร สีลม สวนลุม พระราม3 ทำเลดี พื้นที่สีน้ำตาล การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนตากสิน วงเวียนใหญ่ ใกล้เดอะมอลล์ท่าพระ ฟู้ดวิลล่า ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

18. ขายที่ดินติดถนนนครอินทร์ ขนาด 7-1-88 ไร่ ตารางวาละ 75,000 บาท ใกล้ตลาดพระราม5 หน้ากว้าง 65 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนพาณิชย์ ทำคอนโด โชว์รูม หน้ากว้าง 55 เมตร ขาไปมุ่งจากถนนกาญจนาภิเษก ไปวงเวียนนครอินทร์ ก่อนถึงวงเวียนนครอินทร์ 400 เมตร เหมาะทำการลงทุนซื้อไว้สร้างคอนโดขาย ที่สวยมาก อนาคตรถไฟฟ้ากำลังมาราคาจะเเพงกว่านี้ครับ ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การเดินทางสะดวก ใกล้ โฮมเวิร์ค โฮมโปร เดอะวอร์ค เดอะเซอเคิ่ล สี่เหลี่ยมสวยมาก พื้นที่สีเหลือง

19. ขายที่ดินใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีตลิ่งชัน 3-3-28 ไร่ ตรว.ละ 100,000 บาท หน้ากว้าง 78 เมตร ห่างสถานีเพียง 300 เมตร พื้นที่สีแดง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำคอนโด โรงแรม เก็งกำไร ที่พักอาศัย เป็นสถานีสุดท้ายของสายสีแดง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน ไกล้ถนนราชพฤกษ์และถนนบรมฯ ทำเลดีมากเพราะรถไฟฟ้าไกล้จะเสร็จและเปิดใช้เร็วฯนี้ ใกล้ห้างโฮมโปร โฮมเวิร์ค เดอะวอล์ค CDC อนาคตโรงพยาบาลศิริราชมาเปิดครอบสถานีรถไฟฟ้าสถานีตลิ่งชัน 12 ชั้น ราคานี้มีสิทธิ์ขึ้นเกิน100% เอกสารครบ พร้อมโอน

20. ขายที่ดินติดถนนพระราม 5 - นครอินทร์ ขนาด 3-2-06 ไร่ ตารางวาละ 100,000 บาท ใกล้ตลาดพระราม5 หน้ากว้าง ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนพาณิชย์ ทำคอนโด โชว์รูม หน้ากว้าง 55 เมตร ขาไปมุ่งจากถนนกาญจนาภิเษก ไปวงเวียนนครอินทร์ ก่อนถึงวงเวียนนครอินทร์ 400 เมตร เหมาะทำการลงทุนซื้อไว้สร้างคอนโดขาย ที่สวยมาก อนาคตรถไฟฟ้ากำลังมาราคาจะเเพงกว่านี้ครับ ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การเดินทางสะดวก ใกล้ โฮมเวิร์ค โฮมโปร เดอะวอร์ค เดอะเซอเคิ่ล สี่เหลี่ยมสวยมาก พื้นที่สีเหลือง

21. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ถมแล้ว 3-2-65 ไร่ ตรว.ละ 300,000 บาท ขายรวม 439.50 ล้านบาท ติดทางเข้าหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ เยื้องร้านอาหารส้มตำพอใจ เหมาะลงทุนทำออฟฟิต โชว์รูม คอนโดในอนาคต ระว่างถนนพระเทพฯ - เพชรเกษม ทำเลดี ที่สวยมาก ย่านธุรกิจร้านอาหารเยอะมาก ทั้งร้านปลาอยู่เย็น ร้านจับแพะชนแกะ ร้านเจียง ฟู้ดวิลล่า ร้านยี่หร่า ร้านเดอะโมส ฯลฯ ถมแล้ว หน้ากว้าง 90 เมตร ลึก 40 เมตร น้ำไม่ท่วม ใกล้ศูนย์การค้าเดอะเซอเคิ่ล ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 200 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างและไปถนนบรมราชชนนี 700 เมตร ห่างและไปถนนเพชรเกษม 4 กม ห่างและไปถนนสาธร 15 กม. ห่างและไปถนนพระราม5. 12.5 กม. รถไฟฟ้าปัจจุบันสร้างถึงซอยจรัญ13. แล้ว ส่วนต่อขยายจะสร้าง ปี61 ห่างสถานีรถไฟฟ้า 300 m. ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเจ้าของรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ

22. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ช่วงรัตนาธิเบศ-ชัยพฤกษ์ 25 ไร่ ตรว.ละ 93,500 บาท ขายรวม 935 ล้านบาท ติดหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ ขาเข้า หน้ากว้าง 90 เมตร ระหว่างโฮมโปร กับโรงเบียร์ฮอลแลนด์ ด้านหลังมีถนนสาธารณะประโยชน์ผ่าน เหมาะแก่การลงทุนทำโครงการ มอลล์โชว์รูม ออฟฟิต พื้นที่สีส้ม ตรงข้ามเพียวเพลสสัมมากร ใกล้ CDC สร้างใหม่ ใกล้โฮมโปร ,the walk, ห่างแยกราชพฤกษ์ตัดชัยพฤกษ์ 500 กม. พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

23. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ช่วงรัตนาธิเบศ-ชัยพฤกษ์ 55-1-53 ไร่ ตรว.ละ 85,000 บาท ขายรวม 1,883 ล้านบาท ติดปั้มปตท. ขาออก มุ่งหน้าถนน345 หน้ากว้าง 113 เมตร ด้านหลังมีถนนสาธารณะประโยชน์ผ่าน เหมาะแก่การลงทุนทำโครงการขนาดใหญ่ คอมมูนิตี้มอลล์ ห้าง โรงพยาบาล หมู่บ้านใหญ่ พื้นที่สีส้ม ตรงข้ามหมู่บ้านคาซ่า วิลล์ ใกล้ CDC สร้างใหม่ ใกล้โฮมโปร ,the walk, ห่างแยกราชพฤกษ์ตัดรัตนาธิเบศ 2 กม. ด้านหลังติดถนนซอย ขนาดพื้นที่ 113x450 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมสวยย ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก เอกสารครบ 9 โฉนด พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

24. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ช่วงรัตนาธิเบศ-ชัยพฤกษ์ 47 ไร่ ตรว.ละ 120,000 บาท ขายรวม 2,256 ล้านบาท ติดหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ ขาออก หน้ากว้าง 121 เมตร เยื้องๆกับโรงเบียร์ฮอลแลนด์ ด้านหลังมีถนนสาธารณะประโยชน์ผ่าน เหมาะแก่การลงทุนทำโครงการ มอลล์โชว์รูม ออฟฟิต พื้นที่สีส้ม ใกล้เพียวเพลสสัมมากร ใกล้ CDC สร้างใหม่ ใกล้โฮมโปรสร้างใหม้่ ,the walk, ห่างแยกราชพฤกษ์ตัดชัยพฤกษ์ 700 กม. พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

25. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ถมแล้วบางส่วน 5-0-92 ไร่
ตารางวาละ 150,000 บาท รวม 3xx ล้านบาท
ใกล้ CDC ราชพฤกษ์ กำลังสร้างใหม่ ใกล้เดอะวอร์ค
ติดกับโรงงานท่อนำ้ไทย ใกล้วงเวียนนครอินทร์ ใกล้โฮมโปร ใกล้โฮมเวิร์ค
หน้ากว้างติดถนนประมาณ 64 เมตร ลึก 250 เมตร
อยู่ขาออก ระหว่าง ศูนย์โตโยต้า และ ศูนย์อีซูซุ
เลยศูนย์โตโยต้า 350 เมตร ก่อนถึงศูนย์อีซูซุ 250 เมตร
เหมาะทำศูนย์ โชว์รูมรถยนต์ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ
ผู้คนพลุกพล่าน

26. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ช่วงรัตนาธิเบศ-ชัยพฤกษ์ 1-3-92 ไร่ ตรว.ละ 260,000 บาท ขายรวม 206 ล้านบาท ใกล้ปั้มปตท. ขาออก มุ่งหน้าถนน345 หน้ากว้าง 40 เมตร ด้านหลังมีถนนสาธารณะประโยชน์ผ่าน เหมาะแก่การลงทุนทำโครงการ โชว์รูม ออฟฟิต พื้นที่สีส้ม ตรงข้ามหมู่บ้านคาซ่า วิลล์ ใกล้ CDC สร้างใหม่ ใกล้โฮมโปร ,the walk, ห่างแยกราชพฤกษ์ตัดรัตนาธิเบศ 2 กม. ขนาดพื้นที่ 40x75 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมสวยย ย่านธุรกิจ สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบ

27. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ถมแล้ว 5-0-74 ไร่ ตารางวาละ 120,000 บาท ติดปั้มปตท อยู่ระหว่างถนนรัตนาธิเบศ กับ ถนนพระราม4 ใกล้วงเวียนนครอินทร์ พระราม5 พื้นที่สวยมาก เด่นมาก หน้ากว้างติดถนนราชพฤกษ์ 90 เมตร ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ใกล้เซ็นทรัลเวสเกท เหมาะทำโชว์รูม ร้านอาหาร ศูนย์ซ่อมบริการ ซื้อแล้วรับรองไม่ผิดหวัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เมือง นนทบุรี

28. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ ขาออก ติดทางเบี่ยงเข้าถนนสวนผัก 1-3-20 ไร่ ตรว.ละ 67,000 บาท ขายรวม 48 ล้านบาท ผังเมืองสีส้ม หน้ากว้าง 28 เมตร เหมาะทำอู่ซ่อมรถ ออฟฟิตเพื่อขาย โกดัง ที่อยู่อาศัย ราคาถูก ลึก 150 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวสวย ติดซอยราชพฤกษ์33 ด้วย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน อนาคตสถานีราชพฤกษ์26 อยู่ระหว่างถ. สวนผัก- ถนนบรมฯ ใกล้ทางขึ้นทางด่วน ใกล้ขนส่งตลิ่งชัน ใกล้โชว์รูมโตโยต้า สร้างใหม่ ใกล้วงเวียนนครอินทร์ พระราม5 CDC home workและเซ็นทรัลที่จะสร้างใหม่ ห่างเดอะเซอร์เคิล ประมาณ 900 เมตร ห่างถนนบรมราชชนนี 450 เมตร พื้นที่สวยมาก เด่นมาก ใกล้คลีนิคจัดฟันราชพฤกษ์ ซื้อแล้วรับรองไม่ผิดหวัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน เข้ากรุงเทพไปทางสาธร ตากสิน ไปเพชรเกษม ไปรัตนาธิเบศธ์ ไปบรมราชชนนี อนาคตแจ่มใสแน่นอน เอกสารครบ พร้อมโอน ราคานี้ต่อรองไม่ได้แล้วครับ

และมีอีกหลายพื้นที่ ที่ท่านต้องการเช่น สาธร สุขุมวิท บรมราชชนนี เพชรเกษม พระราม 2 ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รัชดา พระราม 9 ศรีนครินทร์ พัฒนาการ เพชรบุรี เกษตรนวมินทร์ รามอินทรา มีนบุรี ลาดกระบัง พุทธมณฑลสาย 1-8 นครปฐม เราจัดหาให้ท่านได้อย่างแน่นอน เพียงท่านบอกความต้องการมาเท่านั้น

สบายใจได้ ทุกแปลง พร้อมโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้เจอและเจรจากันก่อนตัดสินใจทุกแปลง รับรองไม่ผิดหวัง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6552558 ,089-7987962 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์: x.land2011@hotmail.com
www.iccland.com
ID Line : xlandrich
รับจัดหา ฝากขาย ที่ดิน อสังหาฯ ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่:
ตำบล: ตลิ่งชัน
อำเภอ: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ประกาศเมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:01 น.
เข้าชม: 8099 ครั้ง

ติดต่อ คุณเอกซ์

Telephone: 081-655-2558 หรือ 089-798-7962 หรือ 092-565-3229
LineID: xlandrich Fax: 02-980-2558

ที่ดินและอสังหาอื่นๆ

ค้นหาที่ดินและอสังหา