ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้

ราคา: 45 บาท

 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
 • ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้ขายที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ และที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 45 แปลง เรารวบรวมให้ท่านเลือกที่นี่ที่เดียว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำธุรกิจ โกดัง ที่พักอาศัย ราคาจากเจ้าของโดยตรงทุกแปลง ต่อรองเองกับเจ้าของได้
1. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างกาญจนาภิเษก-สาย1 ขาเข้า 3-3-94 ไร่ ตรว.ละ 130,000 บาท ขายรวม 207.22 ล้านบาท หน้ากว้าง 36 m.ลึก 184 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต ร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ โกดัง พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนกาญจนาภิเษก ประมาณ 780 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจเต้นท์รถ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ใกล้พาซิโอ กาญจนาภิเษก เดอะมอลล์บางแค สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

2. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาออก 5-3-63 ไร่ ตรว.ละ 130,000 บาท ขายรวม 307 ล้านบาท หน้ากว้าง 42 m.ติดหมู่บ้านบางกอกบูโลวาร์ด ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะ ทำโครงการเล็กๆ โชว์รูม และพาณิชย์อื่น พื้นที่สี่เหลี่ยม ด้านขวาติดโชว์รูมBMW ด้านซ้ายติดหมู่บ้านบางกอกบูโลวาร์ด เยื้องวัดเทพพลและโรงเรียนอยู่เย็น ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1200 เมตร การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนสาย1 ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี ถนนจรัล ถนนพระราม 2. ถนนราชพฤกษ์ ถนนสาทร ถนนเพชรเกษม เชื่อมกันหมด ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ห่างถนนพุทธมณฑลสาย 1ประมาณ 500 เมตรใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 2.7 กม. อนาคตพื้นที่สีเหลือง เอกสารครบ พร้อมโอน

3. ขายที่ดินติดถนนบางพรม ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 2-0-98 ไร่ ตรว.ละ 53,000 บาท ขายรวม 47.594 ล้านบาท เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย ออฟฟิต หน้ากว้าง 38 เมตร ลึก 104 เมตร ห่างถนนสาย1 ประมาณ 300 ม. ห่างถนนราชพฤกษ์ เพียง 1,500 เมตร ใกล้กับซอยบางพรม45 ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดราชพฤกษ์ ไปพุทธมณฑลสาย1 สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนผู้ซื้อรับผิดชอบครับ

4. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย1-กาญจนาภิเษก ขาเข้า 92.60 ตารางวา ขายรวม 20 ล้านบาท เพียงตรว.ละ 216,000 บาท หน้ากว้าง 35 m. ลึกซ้าย 15 m. ลึกขวา 9 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำร้านอาหาร หน้าร้าน ขายของ พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนสาย1 ประมาณ 200 เมตร ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1.8 กม. การคมนาคมสะดวก ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ใกล้วัดเทพพล ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดดอกไม้ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 4 กม. ยังไม่ถม เอกสารครบ พร้อมโอน

5. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาเข้า 2-2-02.3 ไร่ .ตรว.ละ 180,000 บาท ขายรวม 180.414 ล้านบาท หน้ากว้าง 42 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนมากๆๆ ทำโชว์รูม ออฟฟิต โกดัง ทำร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ ราคานี้จะถมให้เสร็จ พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 1.5 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

6. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาเข้า 1-0-98 ไร่ ตรว.ละ 180,000 บาท ขายรวม 89.64 ล้านบาท หน้ากว้าง 24x80 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ทำออฟฟิต ทำโกดัง ทำร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1.5 กม. ห่างถนนสาย1 ประมาณ 300 เมตร ใกล้วัดเทพพล การคมนาคมสะดวก ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดดอกไม้ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 3.5 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

7. ขายถูกที่ดินติดถนนพระเทพตัดใหม่ ระหว่างสาย3-4
-ขนาดพื้นที่ 14-2-62 ไร่
-ราคาตารางวาละ 40,000 บาท
-ขายรวม 234.52 ล้านบาท
-ค่าโอนผู้ขายออกให้ทุกอย่างที่กรมที่ดิน ซื้อขายตามราคาประเมินครับ
-มัดจำ 20% โอนภายใน 3 เดือน หรือเร็วกว่าก็ได้ หรือตามตกลง
ที่ดินแยกเป็น สองแปลงสองฝั่งถนน
-แปลงฝั่งขาเข้า 6-2-18 ไร่ หน้ากว้าง 69x145 เมตร ด้านข้างติดคลอง
-แปลงฝั่งขาออก 8-0-44 ไร่หน้ากว้าง 75x150 เมตร ด้านข้างและด้านหลังติดคลองสะอาด
-ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 410 เมตร ทำเลดีพื้นที่สวย ถูกที่สุดในย่านนี้
ราคานี้ไม่ลดแล้วครับ

8. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-สาย4 ขาเข้า 10-3-15.4 ไร่ ตรว.ละ 60,000 บาท ขายรวม 259 ล้านบาท หน้ากว้าง 100 m. ลึก 138 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำปั้มน้ำมัน โกดัง เก็งกำไร พื้นที่สี่เหลี่ยม เวนคืนเรียบร้อยแล้ว ห่างถนนพุทธมณฑลสาย4 ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล รับรองราคาถูกที่สุดในย่านนี้. และมีแค่แปลงเดียวในย่านนี้ เอกสารครบ พร้อมโอน

9. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-สาย4 ขาเข้า 72 ไร่ ตรว.ละ 35,000 บาท ขายรวม 1,008 ล้านบาท หน้ากว้าง 100 m. ลึก 400 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการขนาดใหญ่ หมู่บ้าน ห้าง เก็งกำไร พื้นที่สี่เหลี่ยม ผังเมืองสีเหลือง เขตนครปฐม เวนคืนเรียบร้อยแล้ว ห่างถนนพุทธมณฑลสาย4 ประมาณ 500 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 ใกล้อิมเมจมอลล์ มหิดลศาลายา ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล รับรองราคาถูกที่สุดในย่านนี้. และมีแค่แปลงเดียวในย่านนี้ เอกสารครบ พร้อมโอน

10. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ระหว่างสาย2-3 ขาออก 1-2-48.6 ไร่ ตารางวาละ 92,000 บาท ขายรวม 59.70 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 710 เมตร หน้ากว้าง 32 เมตร ลึก 83 เมตร สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เก็งกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ แปลงนี้เวนคืนแล้วครับ สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

11. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาเข้า 131 ตารางวา ตรว.ละ 225,000 บาท ขายรวม 29 ล้านบาท หน้ากว้าง 22x23 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนมากๆๆ ทำโชว์รูม ออฟฟิต โกดัง ทำร้านอาหาร พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก ถนนโครงข่ายใยแมงมุม ไปถนนจรัล ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 1-2-3-4 ถนนสาทร ถนนราชพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนพระราม2 ฯลฯ ถนนนี้เปิดใช้แล้ว ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้ฟู้ดวิลล่า ใกล้ตลาดดอกไม้ ปั้มน้ำมันปตท. โรงเรียนอยู่เย็น รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 3 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

12. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-คลองทวีวัฒนา ขาออก 16-0-44 ไร่ ตรว.ละ 48,000 บาท ขายรวม 310 ล้านบาท หน้ากว้าง 167 m. ลึก 140 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำปั้ม โกดัง เก็งกำไร โครงการหมู่บ้าน พื้นที่สี่เหลี่ยม เวนคืนเรียบร้อยแล้ว ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 ประมาณ 400 เมตร ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล รับรองราคาถูกที่สุดในย่านนี้. ถนนจะสร้างถึงที่และแล้วเสร็จปลายปี 2565 และมีแค่แปลงเดียวในย่านนี้ เอกสารครบ พร้อมโอน

13. ขายที่ดินในซอยบางเชือกหนัง17 ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 350 ตารางวา ตรว.ละ 55,000 บาท ขายรวม 19.25 ล้านบาท หน้ากว้าง 32x36 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โกดัง ออฟฟิต ติดซอยถนนบางเชือกหนัง17 เลย พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ ประมาณ 600 เมตร ทางลัดระหว่างสาย1 กับพระเทพตัดใหม่ ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย เอกสารครบ พร้อมโอน

14. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-สาย4 ขาออก 1-1-66 ไร่ ตรว.ละ 50,000 บาท ขายรวม 28.30 ล้านบาท หน้ากว้าง 42 m. ลึก 58 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำออฟฟิต บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โกดัง พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย4 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ห่างถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 50 เมตร เอกสารครบ พร้อมโอน รับรองราคาถูกที่สุดในย่านนี้. และมีแค่แปลงเดียวในย่านนี้

15. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาออก ระหว่างสาย2-3 ขาออก 3-0-94.6 ไร่ ตารางวาละ 105,000 บาท ขายรวม 136 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย2 แค่ 745 เมตร หน้ากว้าง 60 เมตร ลึก 81 เมตร หลังติดคลองบางเชือกหนัง 65 เมตร สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เก็งกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง ถนนใหม่สร้างเสร็จถึงที่ดินแล้วครับ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ แปลงนี้เวนคืนแล้วครับ สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

16. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาเข้า 3-1-96 ไร่ ตรว.ละ 95,000 บาท ขายรวม 132.62 ล้านบาท หน้ากว้าง 24x200 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ทำออฟฟิต ทำโกดัง ด้านหลังติดถนนบางพม 38 เมตร พื้นที่สี่เหลี่ยม อนาคตผังเมืองสีเหลือง ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1.5 กม. ห่างถนนสาย1 ประมาณ 300 เมตร ใกล้โรงเรียนอยู่เย็น ใกล้วัดเทพพล การคมนาคมสะดวก ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดดอกไม้ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 3.5 กม. ถมแล้วบางส่วน เอกสารครบ พร้อมโอน

17. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาออก 1-0-93 ไร่ ตารางวาละ 110,000 บาท ขายรวม 54.23 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 600 เมตร หน้ากว้าง 40 เมตร ลึก 50 เมตร สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เกงกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหน้าติดถนนสายพระเทพกว้าง ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ เวนคืนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสาย2- กับสาย 3 เอกสารครบ พร้อมโอน

18. ขายที่ดินติดถนนซอยปากน้ำกระโจมทอง 1-1-60 ไร่ ตรว.ละ 70,000 บาท ขายรวม 39.20 ล้านบาท ใกล้หมู่บ้านเศรษศิริ โรงเรียนอุบลรัตน์ ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ 400 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย หน้ากว้าง 67 เมตร ลึก 40 เมตร เหมาะสร้างบ้าน ออฟฟิต อู่ซ่อมรถ ตลิ่งชัน กรุงเทพ ทำเลดี พื้นที่สวย ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ปัจจุบันเป็นที่เปล่า อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนราชพฤกษ์ ใกล้ห้างเดอะเซอเคิล ฟู้ดวิลล่า ย่านร้านอาหาร การคมนาคมสะดวก เป็นทางลัดถนนพระเทพตัดใหม่ ช่วงจรัล35 พรานนกกับถนนราชพฤกษ์ ห่างถนนราชพฤกษ์ 900 m. สาธารณูปโภคครบต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

19. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างกาญจนาภิเษก-สาย2 ขาออก 2-0-65 ไร่ ตรว.ละ 80,000 บาท หน้ากว้าง 35 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำร้านอาหาร โกดัง โครงการ อาคารพาณิชย์ พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนกาญจนาภิเษก ประมาณ 200 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจเต้นท์รถ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้รถไฟฟ้าจรัล 13 เอกสารครบ พร้อมโอน

20. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาออก 352 ตารางวา ตารางวาละ 110,000 บาท ขายรวม 38.72 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 750 เมตร หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 65 เมตร สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เกงกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหน้าติดถนนสายพระเทพกว้าง ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ เวนคืนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสาย2- กับสาย 3 เอกสารครบ พร้อมโอน

21. ขายที่ดินติดถนนราชพฤกษ์ เยื้องๆฟู้ดวิลล่า 25-3-25 ไร่ ตรว.ละ 180,000 บาท ขายรวม 1,854 ล้านบาท ถมแล้วทั้งแปลง ใกล้สวนอาหารกุ้งเต้น ใกล้ศูนย์ฮอนด้า เยื้องร้านอาหารจับแพะชนเเกะ เหมาะลงทุนทำโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม หมู่บ้าน คอนโดในอนาคต ระว่างถนนพระเทพฯ - ถนนบรมราชชนนี ทำเลดี ที่สวยมาก ย่านธุรกิจร้านอาหารเยอะมาก ทั้งร้านปลาอยู่เย็น ร้านจับแพะชนแกะ ร้านเจียง ฟู้ดวิลล่า ร้านยี่หร่า ร้านเดอะโมส ฯลฯ ถมแล้ว หน้ากว้าง 242 เมตร ลึก 400 เมตร น้ำไม่ท่วม ใกล้ศูนย์การค้าเดอะเซอเคิ่ล ใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ 400 เมตร การคมนาคมสะดวก ห่างและไปถนนบรมราชชนนี 1600 เมตร ห่างและไปถนนเพชรเกษม 4 กม ห่างและไปถนนสาธร 15 กม. ห่างและไปถนนพระราม5. 12.5 กม. รถไฟฟ้าปัจจุบันสร้างถึงซอยจรัญ13. แล้ว ส่วนต่อขยายจะสร้าง ปี62 ห่างสถานีรถไฟฟ้า 200 m. อนาคตผังเมืองสีส้ม ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเจ้าของรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ (งดรับนายหน้าครับแปลงนี้)

22. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาเข้า ระหว่างสาย2-3 ขาออก 9 ไร่ ตารางวาละ 65,000 บาท ขายรวม 234 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย2 แค่ 700 เมตร หน้ากว้าง 45 เมตร ลึก 250 เมตร สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เก็งกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษก ถนนใหม่สร้างเสร็จถึงที่ดินแล้วครับ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงสาย4ราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ แปลงนี้เวนคืนแล้วครับ สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

23. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-สาย4 ขาเข้า 1-2-00 ไร่ ตรว.ละ 110,000 บาท ขายรวม 66 ล้านบาท หน้ากว้าง 29 m. ลึก 65 m. เวนคืนแล้ว ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำปั้มน้ำมัน โกดัง เก็งกำไร พื้นที่สี่เหลี่ยม หน้าไม่มีสะพาน เป็นทางเรียบ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย4 ประมาณ 800 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล และมีแปลงเล็กแค่แปลงเดียวในย่านนี้ เอกสารครบ พร้อมโอน

24. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-สาย4 ขาออก 8-0-44 ไร่ ตรว.ละ 40,000 บาท ขายรวม 129.76 ล้านบาท หน้ากว้าง 75 m. ลึก 156 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำปั้มน้ำมัน โกดัง เก็งกำไร พื้นที่สี่เหลี่ยม หน้าไม่มีสะพาน เป็นทางเรียบ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 ประมาณ 250 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย4 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล รับรองราคาถูกในย่านนี้. เอกสารครบ พร้อมโอน

25. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ระหว่างสาย2-3 ขาเข้า 297 ตารางวา ตารางวาละ 75,000 บาท ขายรวม 22 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 450 เมตร หน้ากว้าง 18เมตร ลึก 66 เมตร สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เกงกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหน้าติดถนนสายพระเทพฯกว้าง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ แปลงนี้ยังไม่เวนคืนครับ หากเวนคืนจะได้ค่าเวนคืน 1.778 ล้านบาท ผู้ซื้อเวนคืนเอง สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

26. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาเข้า 2-2-06.4 ไร่ ตรว.ละ 245,000 บาท ขายรวม 2xx ล้านบาท หน้ากว้าง 44 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน ทำออฟฟิต ทำโกดัง ทำร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1.5 กม. ห่างถนนสาย1 ประมาณ 500 เมตร ใกล้วัดเทพพล การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 3.5 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

27. ขายที่ดินในซอยเร่งพัฒนา ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 4-0-97 ไร่ ตรว.ละ 70,000 บาท ขายรวม 118.79 ล้านบาท หน้ากว้าง 74x60 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โกดัง ออฟฟิต ติดซอยเร่งพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมสวย ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ ประมาณ 100 เมตร อนาคตผังเมืองสีเหลือง ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย เอกสารครบ พร้อมโอน

28. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาเข้า ระหว่างสาย2-3 ขาออก 12 ไร่ ตารางวาละ 62,000 บาท ขายรวม 3xx ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย2 แค่ 1300 เมตร หน้ากว้าง 55 เมตร ลึก 250 เมตร ถนนพระเทพฯผ่ากลาง ยังไม่ได้เวนคืน สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เก็งกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษก ถนนใหม่สร้างเสร็จถึงที่ดินแล้วครับ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงสาย4ราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ แปลงนี้เวนคืนแล้วครับ สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

29. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาออก 1-1-87 ไร่ ตารางวาละ 110,000 บาท ขายรวม 64.57 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 600 เมตร หน้ากว้าง 40 เมตร ลึก 50 เมตร สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เกงกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหน้าติดถนนสายพระเทพกว้าง ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ เวนคืนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสาย2- กับสาย 3 เอกสารครบ พร้อมโอน

30. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-คลองทวีวัฒนา ขาออก 8-0-00 ไร่ ตรว.ละ 60,000 บาท ขายรวม 192 ล้านบาท หน้ากว้าง 92 m. ลึก 140 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำปั้ม โกดัง เก็งกำไร สร้างบ้าน พื้นที่สี่เหลี่ยม เวนคืนเรียบร้อยแล้ว ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 ประมาณ 400 เมตร ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล รับรองราคาถูกที่สุดในย่านนี้. และมีแค่แปลงเดียวในย่านนี้ เอกสารครบ พร้อมโอน ราคานี้สุดๆแล้วครับ ต่อรองไม่ได้แล้วครับ

31. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างกาญจนาภิเษก-สาย1 ขาเข้า 5-2-96.9 ไร่ ตรว.ละ 62,000 บาท ขายรวม 142.40 ล้านบาท หน้ากว้าง 39x228 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน ออฟฟิต โกดัง บ้านพักอาศัย พื้นที่สี่เหลี่ยม เลี้ยวเข้าจากถนนกาญจนาภิเษก ประมาณ 20 เมตร อยู่ซ้ายมือ ด้านหลังติดคลองบางน้อย การคมนาคมสะดวก ถนนนี้เริ่มเปิดใช้แล้วรถพลุกพล่านมาก อนาคตหากตัดถึงสาย4 ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจเต้นท์รถ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ใกล้พาซิโอ กาญจนาภิเษก สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน เรื่องราคานัดต่อรองเองกับเจ้าของได้ครับ ค่าโอนฝ่ายละครึ่งครับ

32. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างสาย3-สาย4 ขาเข้า 6-2-18.7 ไร่ ตรว.ละ 40,000 บาท ขายรวม 104.748 ล้านบาท หน้ากว้าง 69 m. ลึก 146 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำปั้มน้ำมัน โกดัง เก็งกำไร พื้นที่สี่เหลี่ยม หน้าไม่มีสะพาน เป็นทางเรียบ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 ประมาณ 410 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจ ใกล้สนามหลวง2 ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย4 ใกล้สถานีตำรวจศาลาแดง ใกล้โรงเรียนทวีวัฒนา ใกล้สวนพุทธมณฑล รับรองราคาถูกในย่านนี้. เอกสารครบ พร้อมโอน

33. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาออก 250 ตารางวา ตารางวาละ 110,000 บาท ขายรวม 27.50 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 650 เมตร หน้ากว้าง 22 เมตร ลึก 50 เมตร สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เกงกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหน้าติดถนนสายพระเทพกว้าง ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ เวนคืนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสาย2- กับสาย 3 เอกสารครบ พร้อมโอน

34. ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน!!! ติดถนนซอยเลียบคลองบางพรมใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 ขนาด 10-1-31 ไร่ ตรว.ละ 7,500 บาท ไร่ละ 3 ล้านบาท ขายรวม 30.983 ล้านบาท หน้า 78x234 เมตร ด้านหลังติดคลองบางน้อย ใกล้สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน ใกล้หมู่บ้านกลอรี่เฮ้าส์ สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย ถมแล้วใกล้ถนนพระเทพตัดใหม่ ห่างถนนพุทธมณฑลสาย3 เพียง 1200 เมตร ซอยไฟแดงแรกเยื้องตลาดบางแคสาขา 2 ถนนซอยกว้าง 8 เมตร เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย โกดัง ทำสวนการเกษตร เงียบสงบ ทำเลดี พื้นที่สวย เป็นทางลัดพุทธมณฑลสาย2-3 ถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษก และ ออกถนนพระเทพตัดใหม่ได้ ใกล้วัดโกมุทฯ ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี ใกล้สายใต้ใหม่ โรงเรียนอยู่เย็น โรงเรียนสารสาร์ท เดอะมอลล์บางแค ซีคอนบางแค เดอะเซอเคิ่ล การคมนาคมสะดวก มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านแนวทะเเยง สามารถใช้พื้นที่ได้ 60% ราคาประเมิน 10,000 ต่อตารางวา ผังเมืองสีเขียวลาย สาธารณูปโภคครบ ต่อรองเจ้าของโดยตรงได้เลย เอกสารครบ พร้อมโอน

35. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างจรัล-ราชพฤกษ์ ขาออก 524.40 ตารางวา ตรว.ละ 257,437 บาท ขายรวม 135 ล้านบาท หน้ากว้าง 58 m.ลึก 44 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนมากๆๆ ทำโชว์รูม ออฟฟิต ทำร้านอาหาร คลีนิค ฯลฯ ใกล้ตลาดดอกไม้ พื้นที่สี่เหลี่ยม มีบ้านด้านใน 7 หลัง ห่างราชพฤกษ์ ประมาณ 500 เมตร ห่างถนนจรัล 800 m. การคมนาคมสะดวก ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดดอกไม้ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 0.9 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

36. ขายที่ดินติดถนนบางเชือกหนัง ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 1-0-00 ไร่ ตรว.ละ 80,000 บาท ขายรวม 32 ล้านบาท หน้ากว้าง 25x55 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โกดัง ออฟฟิต ติดซอยถนนบางเชือกหนังเลย พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย ห่างถนนพระเทพตัดใหม่ ประมาณ 140 เมตร ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย1 ทางลัดระหว่างสาย1 กับพระเทพตัดใหม่ ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย ใกล้เดอะพาซิโอ้กาญจนาภิเษก ทางผ่านสนามกอล์ฟอัลบราทรอส เอกสารครบ พร้อมโอน

37. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างราชพฤกษ์-สาย1 ขาออก 122 ตารางวา ตรว.ละ 286,000 บาท ขายรวม 35 ล้านบาท หน้ากว้าง 23x21 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนมากๆๆ ทำโชว์รูม ออฟฟิต โกดัง ทำร้านอาหาร พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก ถนนโครงข่ายใยแมงมุม ไปถนนจรัล ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 1-2-3-4 ถนนสาทร ถนนราชพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนพระราม2 ฯลฯ ถนนนี้เปิดใช้แล้ว ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้ฟู้ดวิลล่า ใกล้ตลาดดอกไม้ ปั้มน้ำมันปตท. โรงเรียนอยู่เย็น รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 3 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

38. ขายที่ดินติดถนนสุภาพบุรุษ 4 ไร่ ตรว.ละ 30,000 บาท ขายรวม 48 ล้านบาท หน้ากว้าง 80 เมตร ลึก 80 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำที่พักอาศัยครอบครัวใหญ่ โกดัง ด้านหลังติดหมู่บ้านคุณาลัย ใกล้ถนนพระเทพฯตัดใหม่ การคมนาคมสะดวกมาก ห่างถนนเพชรเกษม 6 กม. ถนนหน้าที่ดินกว้าง 10 เมตร 3 โฉนด พร้อมโอน เอกสารครบ อนาคตรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงินวิ่งเพชรเกษม ราคาจะสูงกว่านี้ ที่ดินอยู่ระหว่างถนนสาย4 กับคลองทวีวัฒนา เป็นทางลัดทะลุกันได้ เข้าจากคลองทวีวัฒนา 400 เมตร ห่างถนนบรมฯ 2.9 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

39. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างจรัล-ราชพฤกษ์ ขาออก 245 ตารางวา ตรว.ละ 300,000 บาท ขายรวม 73.50 ล้านบาท หน้ากว้าง 26 m.ลึก 36 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนมากๆๆ ทำโชว์รูม ออฟฟิต ทำร้านอาหาร คลีนิค ฯลฯ พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างถนนจรัล 800 m. ห่างราชพฤกษ์ ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ฟู้ดวิลล่า ตลาดดอกไม้ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย 0.7 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

40. ขายที่ดินติดหัวมุมถนนสายพระเทพฯ กับกาญจนาภิเษก ขาออก 14 ไร่ ตรว.ละ 70,000 บาท หน้ากว้างติดพระเทพ 70 m.หน้ากว้างติดหัวมุมกาญจนา 50 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ พื้นที่สี่เหลี่ยม มาจากสาย1 เลี้ยวซ้ายไปเดอะมอลล์บางแคหัวมุมนี้เลยครับ ห่างถนนเพชรเกษม ประมาณ 4 กม. ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง การคมนาคมสะดวก อนาคตถนนนี้เปิดใช้ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจเต้นท์รถ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย เอกสารครบ พร้อมโอน

41. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ แปลงหัวมุม ตัดถนนราชพฤกษ์ ขาออก 238 ตรว. ตรว.ละ 200,000 บาท ขายรวม 47.60 ล้านบาท หน้ากว้างติดพระเทพฯ 33 m. ติดถนนราชพฤกษ์ 40 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนมากๆๆ ทำร้านอาหาร โชว์รูม อื่นๆ ปัจจุบันเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ห่างถนนจรัล สามเเยกไฟฉาย ประมาณ 1900 เมตร การคมนาคมสะดวก ขาออกกรุงเทพฯ ใกล้ร้านอาหารหลายร้าน หมู่บ้านใหญ่ๆเยอะมาก ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉายปัจจุบัน อนาคตใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีบางพรม ค่าใช้จ่ายโอนภาษี ทุกอย่าง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ. ทำเลดีที่สุดแล้วครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

42. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ ระหว่างกาญจนาภิเษก-สาย1 ขาเข้า 6-3-60.2 ไร่ ตรว.ละ 120,000 บาท ขายรวม 331.224 ล้านบาท หน้ากว้าง 66 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนสร้าง โชว์รูม โกดัง บ้าน พื้นที่สี่เหลี่ยม ลึก 162 เมตร ห่างถนนกาญจนาภิเษก ประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตผังเมืองสีเหลืองมาใหม่ ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ย่านธุรกิจเต้นท์รถ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามแยกไฟฉาย หลักสอง ด้านข้างติดคลองกว้าง วิวดี เอกสารครบ พร้อมโอน

43. ขายที่ดินติดสนามกอล์ฟอัลบาทรอส ใกล้ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 13-2-34 ไร่ ตรว.ละ 55,000 บาท ขายรวม 298.87 ล้านบาท หน้ากว้าง 102 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน พื้นที่สี่เหลี่ยม ตรงข้ามหมู่บ้านพาณิชย์มณฑล1 ด้านหลังติดคลองบางน้อย 90 m. ติดหมู่บ้านกรีนปาร์ค ถมแล้วทั้งแปลง ห่างถนนพุทธมณฑลสาย1 ประมาณ 600 เมตร ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ ใกล้เดอะมอลล์บางแค ใกล้สายใต้ใหม่ ใกล้เดอะเซอเคิ่ล ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกไฟฉาย อนาคตผังเมืองสีเหลือง เอกสารครบ พร้อมโอน

44. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ขาออก ระหว่างสาย2-3 ขาออก 2-3-04.6 ไร่ ตารางวาละ 85,000 บาท ขายรวม 93.85 ล้านบาท ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย2 แค่ 745 เมตร หน้ากว้าง 32 เมตร ลึก 81 เมตร หลังติดคลองบางเชือกหนัง 75 เมตร สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เก็งกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง ถนนใหม่สร้างเสร็จถึงที่ดินแล้วครับ การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ แปลงนี้เวนคืนแล้วครับ สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน

45. ขายที่ดินติดถนนสายพระเทพตัดใหม่ ช่วงสาย2-3 ขาออก 3-0-90 ไร่ ตรว.ละ 115,000 บาท ขายรวม 148.35 ล้านบาท หน้ากว้าง 170 เมตร ลึก 30 เมตร ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย3 แค่ 600 เมตร สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างสวย เหมาะสร้างออฟฟิต โชว์รูม โกดัง เกงกำไร ทำเลดี พื้นที่สวย ด้านหน้าติดถนนสายพระเทพกว้าง ด้านหลังติดคลองบางเชือกหนัง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ อนาคตถนนตัดผ่านแล้วเสร็จราคานี้ไม่ได้แน่นอน รีบตัดสินใจซื้อ ถนนตัดมาถึงราคานี้ปรับเพิ่มแน่นอนครับ ราคานี้เวนคืนเรียบร้อยแล้ว แยกซื้อเป็นแปลงๆ ก็ได้ครับสวยๆ ทั้งนั้น เอกสารครบ พร้อมโอน

สบายใจได้ ทุกแปลง พร้อมโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้เจอและเจรจากันก่อนตัดสินใจทุกแปลง รับรองไม่ผิดหวัง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6552558 ,089-7987962 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์: x.land2011@hotmail.com
www.iccland.com
ID Line : xlandrich
รับจัดหา ฝากขาย ที่ดิน อสังหาฯ ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่:
ตำบล: บางเชือกหนัง
อำเภอ: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ประกาศเมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 04:41 น.
เข้าชม: 4565 ครั้ง

ติดต่อ คุณเอกซ์

Telephone: 081-655-2558 หรือ 089-798-7962 หรือ 092-565-3229
LineID: xlandrich Fax: 02-980-2558

ที่ดินและอสังหาอื่นๆ

ค้นหาที่ดินและอสังหา