ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ

ราคา: 34 บาท

 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
 • ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนีแปลงสวยๆ ทั้งหมด 34 แปลง เราคัดสรรไว้ให้ท่านเลือกซื้อ ทำเลดี พื้นที่สวย ทุกแปลง เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ราคาจากเจ้าของโดยตรง นัดต่อรองได้เลยครับ
1. ขายที่ดินถมแล้ว ติดถนนบรมฯ ขาเข้า 3-2-06 ไร่ ตรว. ละ 70,000 บาท ขายรวม 98.42 ล้านบาท ด้านหน้าติดถนน หน้ากว้าง 55 m. ลึก 120 เมตรระหว่างถนนกาญจนาภิเษก-สาย2 ใกล้หมู่บ้านเขมรัฐ ใกล้สนามฟุตซอลฟอร์เมชั่น ที่เด่นมาก เหมาะลงทุน ทำการพาณิชย์ โชว์รูม ห้างร้าน พร้อมโอน การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง สุพรรณบุรี บางเลน ปัจจุบัน เป็นที่ถมว่างเปล่า ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน รับรองไม่ผิดหวัง ห่างทางเข้ากาญจนาภิเษก 400 เมตร เยื้อง รพ. ธนบุรี 2 ประมาณ 450 เมตร ฝั่งเดียวกับมหาวิทยาลัยทองสุข และโตโยต้าชัวร์ ครับ ค่าโอนผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดครับ

2. ขายที่ดินใกล้ถนนบรมราชชนนี ขาออก 1 ไร่ ขายรวม 9 ล้าน เข้าจากถนนบรมราชชนนี 80 เมตร ห่างเซ็นทรัลศาลายาสร้างใหม่ 2 กม. ระหว่างสาย5-6 สามพราน ทำเลดี พื้นทีสวย บรมฯกมที่ 25-26 เหมาะทำบ้านพักอาศัยครอบครัวใหญ่ โกดังเล็กๆ ใกล้โลตัสสาย5 โฮมโปร ไทวัสดุ อินเดกซ์ โกลบอลเฮ้าส์ ที่สวนปกติ การคมนาคมสะดวก เส้นทางเชื่อมไปนครปฐม เมืองกาญ ราชบุรี ภาคใต้ สุพรรณบุรี ชัยนาท ตะวันออกชลบุรี ชานเมือง เงียบสงบ ใกล้วัดไร่ขิง ตลาดนำ้ดอนหวาย เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอนฝ่ายละครึ่ง

3. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาเข้า ช่วงสาย 3-4 ขนาด 2-2-32 ไร่ ตรว.ละ 55,000 บาท รวม 56.76 ล้านบาท หน้ากว้าง 32 เมตร เหมาะลงทุนพาณิชย์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ที่สวยมาก ทำออฟฟิต ทำโกดังได้ ห่างคลองทวีวัฒนา 450 เมตร ใกล้มหาลัยมหิดล ศาลายา การคมนาคมสะดวก ถนน 8 เลนส์ รถเมล์หลายสายผ่าน หน้าติดป้ายรถเมล์และสะพานลอยคนข้าม อนาคตรถไฟฟ้ากำลังมาราคาจะเเพงกว่านี้ครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

4. ขายที่ดินถมแล้วติดถนนบรมราชชนนี 9-2-17 ไร่ ตรว.ละ 47,000. บาท ขาเข้า กทม. ระหว่างสาย3-4 หน้ากว้าง 110 เมตร ลึก 180 เมตร รวม 179.40 ล้านบาท เหมาะทำโชว์รูม ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. ห่างถนน สาย4 ประมาณ 400 เมตร ที่ดินอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ก่อนถึงทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้า 3 กม. ที่เด่นมาก ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน น้ำไม่ท่วม พื้นที่สวยมากทำเลทอง การคมนาคมสะดวก ย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน

5. ขายที่ดินหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 4-2-55 ไร่ ตรว.ละ 38,000 บาท รวม 70.49 ล้านบาท ซอยพูลทรัพย์ หลังธนาคารไทยพาณิชย์ หน้ากว้าง 204 เมตร ลึก 34 เมตร เหมาะทำอพาร์ทเม้นท์ ห่างถนนบรม 134 เมตร ห่างมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 400 เมตร นครปฐม ราคาถูก สาธารณูปโภคครบครัน เขตนักศึกษา ใกล้ๆกับอพาร์ทเม้นท์หลายๆ แปลง การเดินทางสะดวกสะบาย ที่เป็นที่โฉนด ใกล้ห้างบริโอ้มอลล์ ใกล้เซ็นทรัลศาลายา โลตัส โฮมโปร แมคโคร ใกล้ถนนบรมราชชนนี ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย4 ใกล้สวนพุธมณฑล พื้นที่สีเหลือง เอกสารครบ พร้อมโอน ขายยกแปลง ไม่แบ่งขาย

6. ให้เช่าระยะยาวที่ดินติดถนนบรมราชชนนี 20 ปี ระหว่างพุทธมณฑลสาย 5 และ 6 ขาออก 5-1-52 ไร่ หน้ากว้าง 68 m.ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโชว์รูม โกดัง ตรงข้ามโฮมโปร พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างเซ็นทรัลศาลายา 500 เมตร ห่างโลตัสสาย5 ประมาณ 400 เมตร การคมนาคมสะดวก อนาคตเซ็นทรัลเปิด ราคาเช่าจะสูงกว่านี้แน่นอนครับ ใกล้ไทวัสดุ เซ็นทรัล โลตัส อินเดกซ์ โกลบอลเฮ้าส์ ใกล้มหาลัยมหิดลศาลายา สวนพุทธมณฑล ย่านผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมให้เช่า

7. ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนี ระหว่างพุทธมณฑลสาย 5 และ 6 ขาเข้า ติดศูนย์โตโยต้าใหม่ 5-3-13 ไร่ ตรว.ละ 60,000 บาท อีกด้านติดโกลบอลเฮ้าส์ หน้ากว้าง 60 m.ลึก 140 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโชว์รูม โกดัง พื้นที่สี่เหลี่ยม ห่างเซ็นทรัลศาลายา 500 เมตร ห่างโลตัสสาย5 ประมาณ 2400 เมตร มาจากทางนครปฐมลงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี มาประมาณ 800 m. ถึงที่ดินอยู่ซ้ายมือ ตรงข้าม concept furniture การคมนาคมสะดวก ใกล้ไทวัสดุ เซ็นทรัลศาลายา โลตัส อินเดกซ์ โกลบอลเฮ้าส์ ใกล้มหาลัยมหิดลศาลายา สวนพุทธมณฑล ย่านผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน

8. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาออก 70 ไร่ ไร่ละ 8.2 ล้าน ทางเข้ากว้าง 30 เมตร ห่างเซ็นทรัลศาลายาสร้างใหม่ 2 กม. ระหว่างสาย5-6 สามพราน ทำเลดี พื้นทีสวย บรมฯกมที่ 25-26 เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ใกล้โลตัสสาย5 โฮมโปร ไทวัสดุ อินเดกซ์ ตลาดไท โกลบอลเฮ้าส์ ถมแล้วประมาณ 35 ไร่ ที่สวนปกติ การคมนาคมสะดวก เส้นทางเชื่อมไปนครปฐม เมืองกาญ ราชบุรี ภาคใต้ สุพรรณบุรี ชัยนาท ตะวันออกชลบุรี ชานเมือง เงียบสงบ ใกล้วัดไร่ขิง ตลาดนำ้ดอนหวาย เอกสารครบ ไม่ยุ่งยาก พร้อมโอน

9. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาเข้า ช่วงพุทธมณฑลสาย 5-6 ขนาด 52 ไร่ ไร่ละ 8.5 ล้าน หน้ากว้าง 30 เมตร ลึกเข้าไป 60 เมตร กว้างด้านใน ทำเลดี เหมาะทำโครงการหมู่บ้าน ใกล้เซ็นทรัลศาลายา จะสร้างใหม่ ใกล้ไทวัสดุ บิ๊กซี โฮมโปร ตรงข้ามปั้มนำ้มัน ปตท.จิฟฟี่ รูปผังเป็นรูปหลายเหลี่ยม ห่างเซนทรัลใหม่ 1 กม ห่างสะพานข้ามเเม่นำ้นครชัยศรี 500 เมตร ทำเลดีมาก เหมาะทำทาวน์โฮม โครงการหมู่บ้านหรู ราคานี้ไม่มีอีกแล้วกับที่สวยขนาดนี้ครับ

10. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาเข้า ช่วงสาย 3-4 ขนาด 11 ไร่ ตรว.ละ 60,000 บาท หน้ากว้าง 60 เมตร เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน การพาณิชย์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ที่สวยมาก ทำออฟฟิต ทำโกดังได้ อยู่ระหว่างคลองทวีวัฒนา กับมหาลัยมหิดล ศาลายา ห่างถนนพุทธมณฑลสาย4 ประมาณ 200 เมตร ห่างมหาลัยมหิดล ศาลายา 400 เมตร การคมนาคมสะดวก ถนนกำลังขยาย 8 เลนส์ รถเมล์หลายสายผ่าน ตรงข้ามศูนย์การค้าเปิดใหม่ อนาคตรถไฟฟ้ากำลังมาราคาจะเเพงกว่านี้ครับ

11. ขายที่ดินถมแล้ว ติดถนนบรมฯ ขาออก 6-3-76 ไร่ ตรว.ละ 65,000 บาท ขายรวม 180 ล้านบาท ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดคลอง หน้ากว้าง 55 m. ติดโชว์รูมมาสด้าบรมฯ ระหว่างถนนกาญจนา-สาย2 ติดศูนย์มาสด้าสร้างใหม่ ที่เด่นมาก เหมาะลงทุน ทำการพาณิชย์ โชว์รูม ห้างร้าน พร้อมโอน การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง สุพรรณบุรี บางเลน ปัจจุบันเต้นท์รถเช่าอยู่ ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน รับรองไม่ผิดหวัง ห่างทางลงกาญจนาภิเษก 200 เมตร ห่าง รพ. ธนบุรี 2 ประมาณ 350 เมตร ฝั่งเดียวกัน เยื้องมหาวิทยาลัยทองสุข และโตโยต้าชัวร์ ครับ ค่าโอนเจ้าของออกทั้งหมด

12. ขายที่ดินถมแล้ว ติดถนนบรมราชชนนี 2-0-26.7 ไร่ ตรว.ละ 120,000. บาท รวม 99.20 ล้านบาท ขาเข้ากทม.ระหว่างสาย2-3 หน้ากว้าง 42 เมตร ลึก 80 เมตร เหมาะทำโชว์รูม ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. ห่างถนนสาย3 ประมาณ 400. เมตร ก่อนถึงทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้า 700 เมตร ที่เด่นมาก มีถนนขนาด 8 เมตร ล้อมรอบทั้งสามด้าน ติดถนนซอย ด้านหลังติดถนนเช่นกัน ที่เจริญมากสาธารณูปโภคครบครัน ที่ดินอยู่ระหว่างศูนย์อีซูซุ กับ หมู่บ้านอมรชัย3 น้ำไม่ท่วม พื้นที่สวยมากทำเลทอง มีถนนกว้าง 10 เมตร ล้อมรอบ สามด้าน

13. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ช่วงพุทธมณฑลสาย 5-6 ขนาด 32 ไร่ ไร่ละ 15 ล้าน ติดถนนบรมฯ หน้ากว้าง 76 เมตร ใกล้ปั้ม ปตท. ใหญ่ ขาออก เหมาะซื้อทำโครงการหมู่บ้าน บางเตย สามพราน นครปฐม ทำเลดี พื้นที่สวย การคมนาคมสะดวก ไป เพชรเกษม นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพฯ สาธารณูปโภคครบ เอกสารครบ พร้อมโอน ใกล้ทางไปตลาดดอนหวาย ย่านนั้นกำลังเจริญ ไทวัสดุ บิ๊กซี ตลาดไท มาแล้ว อนาคตราคาจะโดดสูงกว่านี้ครับ หากมาจากกรุงเทพ ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำนครชัยศรี 500 เมตร. ที่ดินอยู่ซ้ายมือเลยครับ รีบซื้อครับ เหลือผืนเดียวในย่านนี้ครับผม

14. ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนี ขาเข้า ถมแล้ว 222 ตารางวา ตรว.ละ 105,000 บาท ขายรวม 24 ล้านบาท เยื้องน้ำพริกเผาแม่ประนอม ระหว่างสาย 3-4 หน้า 40 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนโชว์รูม เพื่อการพาณิชย์ ลึก 21 เมตร มีแปลงเดียวในย่านนี้ ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑลสาย4 สวนพุทธมณฑล เซ็นทรัล ศาลายา โลตัส โฮมโปร ไทวัสดุ อินเดกซ์ เอกสารครบ พร้อมโอน ที่สวยมาก การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบ

15. ขายที่ดินแปลงใหญ่ ติดถนนบรมราชชนนี ขาออก 70-1- 45 ไร่ หน้ากว้าง 126 เมตร ระหว่างสาย 2-3 ใกล้บุญถาวร และศูนย์โตโยต้า ทำเลดี พื้นที่สวย ใกล้ทางลงคู่ขนานลอยฟ้า ผืนใหญ่มาก เหมาะทำห้าง ศูนย์การค้า ทำโครงการหมู่บ้าน พื้นที่สีเขียว มีเพียงผืนเดียวในย่านนี้ ก่อนถึงทางเข้าพุทธมณฑลสาย3 ที่สวยมาก 3 โฉนด ราคาหากสนใจให้เจรจากับเจ้าของโดยตรง

16. ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนี ขาออก ใกล้ ม.มหิดล (ศาลายา) 1-2-80 ไร่ ตรว.ละ 75,000 บาท ขายรวม 51 ล้านบาท หน้ากว้าง 60 m. ลึก 40 m. ใกล้ Brio Mall. 400 m.ใกล้ม.มหิดลศาลายา 500 m. เหมาะลงทุนพาณิชย์ ทำโชว์รูม พุทธมณฑล นครปฐม ที่สวยมาก ทำออฟฟิตได้ ติดกำแพงทางเข้าหมู่บ้านวริยา วิลล์ ห่างทางเข้าถนนพุทธมณฑลสาย4 200 เมตร ห่างตลาดพุทธ 100 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ถมแล้วบางส่วน การคมนาคมสะดวก ถนน 8 เลนส์ ใกล้ห้างบริโอ้ เซ็นทรัลศาลายา โลตัส โฮมโปร สวนพุทธมณฑล ฯลฯ รถเมล์หลายสายผ่าน ใกล้ๆมีสะพานลอยคนข้ามไปฝั่งมหิดลศาลายา สาธารณูปโภคครบ อนาคตความเจริญกำลังมาราคาจะเเพงกว่านี้ครับ เอกสารครบ พร้อมโอน ค่าโอน ค่าภาษีต่างๆผู้ขายรับผิดชอบ

17. ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนี ขนาด 56 ไร่ ไร่ละ 5.5 ล้านบาท ขาออก ช่วงระหว่างสาย 7-8 สามพราน นครปฐม เหมาะทำโครงการหมู่บ้าน โรงงาน พื้นที่สีเหลือง หน้ากว้างติดถนน 120 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เยื้องตลาดไท ที่กำลังจะสร้าง ใกล้ไทวัสดุ เซ็นทรัลสร้างใหม่ พิพิธพันธ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เยื้องกองกษาปณ์ เอกสารครบ พร้อมโอน ผืนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ชานเมือง ไปราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี

18. ขายที่ดินถมแล้ว ติดถนนบรมฯ ขาเข้า 4-1-55 ไร่ ตรว.ละ 85,000 บาท ไร่ละ 34 ล้าน ด้านหน้าติดถนน หน้ากว้าง 80 m. ระหว่างถนนกาญจนา-สาย2 ติดหมู่บ้านซิตี้โฮม ที่เด่นมาก เหมาะลงทุน ทำการพาณิชย์ โชว์รูม ห้างร้าน พร้อมโอน การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนสาย 2 กาญจนาภิเษก บางบัวทอง สุพรรณบุรี บางเลน ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน รับรองไม่ผิดหวัง ห่างทางเข้ากาญจนาภิเษก 700 เมตร ฝั่งเดียวกับมหาวิทยาลัยทองสุข และโตโยต้าชัวร์ ครับ ค่าโอนผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดครับ

19. ขายที่ดินถมแล้ว ติดถนนบรมฯ ขาเข้า 3-1-70 ไร่ ขายรวม 93 ล้านบาท ตรว.ละ 68,000 บาท ด้านหน้าติดถนน หน้ากว้าง 14 m. ลึก 120 เมตร กว้างด้านใน หากต้องการหน้ากว้างเพิ่มเป็น 55 เมตร ซื้อแปลงขวางด้านหน้า 36 ตรว.อีก 5 ล้าน จะสวยมาก ระหว่างถนนกาญจนาภิเษก-สาย2 ใกล้หมู่บ้านเขมรัฐ ใกล้สนามฟุตซอลฟอร์เมชั่น ที่เด่นมาก เหมาะลงทุน ทำการพาณิชย์ โชว์รูม ห้างร้าน พร้อมโอน การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง สุพรรณบุรี บางเลน ปัจจุบัน เป็นที่ถมว่างเปล่า ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน รับรองไม่ผิดหวัง ห่างทางเข้ากาญจนาภิเษก 400 เมตร เยื้อง รพ. ธนบุรี 2 ประมาณ 450 เมตร ฝั่งเดียวกับมหาวิทยาลัยทองสุข และโตโยต้าชัวร์ ครับ

20. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ แปลงใหญ่ ขาเข้า 112-2-84 ไร่ ไร่ละ 8 ล้าน หน้ากว้าง 200 เมตร ห่างเซ็นทรัลศาลายาสร้างใหม่ 2 กม. ระหว่างสาย5-6 สามพราน ทำเลดี พื้นทีสวย บรมฯกมที่ 25-26 เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด เชิงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีฝั่งสาย6 มาจากนครปฐมข้ามสะพานมาทางเซนทรัลใหม่ อยู่ด้านซ้ายเลยครับ ติดถนนพุทธมณฑลสาย6 ด้วยครับ ใกล้โลตัสสาย5 โฮมโปร ไทวัสดุ อินเดกซ์ ตลาดไท โกลบอลเฮ้าส์ ถมแล้วบางส่วน ที่สวนปกติ การคมนาคมสะดวก เส้นทางเชื่อมไปนครปฐม เมืองกาญ ราชบุรี ภาคใต้ สุพรรณบุรี ชัยนาท ตะวันออกชลบุรี ชานเมือง เงียบสงบ ใกล้วัดไร่ขิง ตลาดนำ้ดอนหวาย เอกสารครบ ไม่ยุ่งยาก พร้อมโอน

21. ขายที่ดินติดถนนเพชรเกษม เยื้องโลตัสนครชัยศรี 4 ไร่ ขายรวม 60 ล้านบาท เพียงไร่ละ 15 ล้านบาท หน้ากว้าง 92 m. ลึก 97 m. ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนเพื่อการพาณิชย์ ปั้มน้ำมัน ติดถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก ก่อนถึงแมคโดนัล ที่ดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้โรงเรียน ศูนย์การค้าชอปปิ้งมอลล์ บิ๊กซี โลตัส ธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย ฟาร์มจระเข้สามพราน น้าไม่ท่วม ราคาถูกที่สุดในย่านนี้ ใกล้โฮมโปร โลตัส ไทวัสดุ อินเด็กซ์ การคมนาคมสะดวก ย่านผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

22. ขายที่ดินติดถนนสุภาพบุรุษ ถมแล้ว 9-3-98 ไร่ ตรว.ละ 25,000 บาท หน้ากว้าง 77 เมตร ลึก 130 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำที่พักอาศัยครอบครัวใหญ่ โกดัง ใกล้ถนนพระเทพฯตัดใหม่ การคมนาคมสะดวกมาก กำลังทำถนน 8 เลนส์ ห่างถนนเพชรเกษม 6 กม. ถนนหน้าที่ดินกว้าง 10 เมตร 3 โฉนด พร้อมโอน เอกสารครบ อนาคตรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงินวิ่งเพชรเกษม ราคาจะสูงกว่านี้ ที่ดินอยู่ระหว่างถนนสาย4 กับคลองทวีวัฒนา ทางลัดทะลุกันได้ เข้าจากคลองทวีวัฒนา 400 เมตร ห่างถนนบรมฯ 2.9 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

23. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ตรงข้ามเซ็นทรัลศาลายา 24-1-09 ไร่ ไร่ละ 15 ล้าน ขายรวม 364 ล้านบาท หน้ากว้าง 22 เมตร ระหว่างสาย5-6 สามพราน ทำเลดี พื้นทีสวย บรมฯกมที่ 25-26 เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ใกล้โลตัสสาย5 โฮมโปร ไทวัสดุ อินเดกซ์ ตลาดไท โกลบอลเฮ้าส์ ถมแล้วบางส่วน ที่สวนปกติ การคมนาคมสะดวก เส้นทางเชื่อมไปนครปฐม เมืองกาญ ราชบุรี ภาคใต้ สุพรรณบุรี ชัยนาท ตะวันออกชลบุรี ชานเมือง เงียบสงบ ใกล้วัดไร่ขิง ตลาดนำ้ดอนหวาย เอกสารครบ ไม่ยุ่งยาก พร้อมโอน

24. ขายที่ดินติดถนนเพชรเกษม เยื้องบิ๊กซีนครปฐม 31 ไร่ ไร่ละ 8 ล้าน หน้ากว้าง 55 m. เหมาะทำศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม หมู่บ้าน ทำเลดี พื้นที่สวย ที่ดินรูปถุงเงิน ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ เหมาะลงทุนมาก ต่อไปจะเป็นย่านธุรกิจ เป็นทางผ่านไปราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคใต้ ใจกลางเมืองนครปฐม การคมนาคมสะดวก ย่านผู้คนพลุกพล่าน เอกสารครบ พร้อมโอน ช้าอาจไม่ทันให้รีบจับจองครับ เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

25. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาออก ช่วงพุทธมณฑลสาย 5-6 ขนาด 2-2-52 ไร่ ขายรวม 49 ล้าน เพียงไร่ละ 18 ล้าน หน้ากว้าง 20 เมตร ลึกเข้าไป 30 เมตร ถึงที่ดินสี่เหลี่ยม ผืนใหญ่ ทำเลดี เหมาะทำโชว์รูม โกดัง บ้านพักอาศัย โรงแรมม่านรูด อนาคตเจริญมากๆ ใกล้เซ็นทรัลศาลายา กำลังจะเปิดใหม่ ใกล้ไทวัสดุ บิ๊กซี โฮมโปร ใกล้ปั้มนำ้มัน ปตท.จิฟฟี่ รูปผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ห่างเซ็นทรัลใหม่ 1.5 กม เชิงสะพานข้ามเเม่นำ้นครชัยศรี 300 เมตร ทำเลดีมาก เอกสารครบ พร้อมโอน การคมนาคมสะดวก

27. ขายที่ดินถมแล้ว ติดถนนบรมฯ ขาออก 5 ไร่ ตรว.ละ 65,000 บาท ไร่ละ 26 ล้าน ระหว่างราชพฤกษ์ -สาย1 ล้อมรั้วเเล้ว ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดคลอง หน้ากว้าง 65 m. ใกล้ทางเข้าสาย 1 เพียง 300 เมตร ที่เด่นมาก เหมาะลงทุน ทำการพาณิชย์ โชว์รูม ห้างร้าน พร้อมโอน การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง สุพรรณบุรี บางเลน ปัจจุบันเป็นที่เก็บรถดั้ม รถเเบคโค ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน รับรองไม่ผิดหวัง ค่าโอนผู้ขายออกทั้งหมดครับ

28. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาเข้า 5-2-27 ไร่ ตรว. ละ 50,000 บาท รวม 117 ล้านบาท ติดร้านอาหารเรืองฤทธิ์ หน้ากว้างติดถนนบรมฯ 52 เมตร ระหว่างสาย2 กับสาย 3 ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน การคมนาคมสะดวก ไปนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี พระราม2 กาญจนาภิเษก สมุทรสาคร ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี ที่เด่นมาก สาธารณูปโภคครบ ผู้คนพลุกพล่าน ก่อนถึงทางไปสาย 2 ไม่ไกลมาก ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบทั้งหมด

29. ขายที่ดินในซอยบรมราชชนนี 62/6 ขาเข้า 2 ไร่ ตรว.ละ 30,000 บาท รวม 24 ล้านบาท ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะทำออฟฟิต บ้านหรูใกล้ร้านอาหารเรืองฤทธิ์เก่า หน้ากว้างติดถนนซอย 45 เมตร ถนนซอยกว้าง 10 m. เข้าจากปากซอยเข้าไปแค่ 200 m. ระหว่างสาย2 กับสาย 3 ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุน การคมนาคมสะดวก ไปนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี พระราม2 กาญจนาภิเษก สมุทรสาคร ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี ที่เด่นมาก สาธารณูปโภคครบ ผู้คนพลุกพล่าน ก่อนถึงทางไปสาย 2 ไม่ไกลมาก ค่าโอนเจ้าของรับผิดชอบทั้งหมด คุยถูกคอลดให้อีก เอกสารครบ พร้อมโอน

30. ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนี ถมแล้ว ขาเข้า 31-1-46 ไร่ ไร่ละ 15 ล้าน หน้ากว้าง 100 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำโครงการหมู่บ้าน ทาวเฮ้าส์ ทาวโฮม ติดทางเบี่ยงกลับรถไปสาย2 ที่บานเป็นสี่เหลี่ยมด้านใน ช่วงสาย 2-3 การคมนาคมสะดวก ไปนครปฐม ราชบุรี ถนนเพชรเกษม นนทบุรี พระราม2 ชลบุรี วงแหวนกาญจนาภิเษก สาธารณูปโภคครบ พร้อมโอน เอกสารครบ แวดล้อมด้วยหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้านใหญ่ ที่สวยมาก

31. ขายที่ดินติดถนนสุภาพบุรุษ 4 ไร่ ตรว.ละ 30,000 บาท ขายรวม 48 ล้านบาท หน้ากว้าง 80 เมตร ลึก 80 เมตร ทำเลดี พื้นที่สวย เหมาะลงทุนทำที่พักอาศัยครอบครัวใหญ่ โกดัง ด้านหลังติดหมู่บ้านคุณาลัย ใกล้ถนนพระเทพฯตัดใหม่ การคมนาคมสะดวกมาก ห่างถนนเพชรเกษม 6 กม. ถนนหน้าที่ดินกว้าง 10 เมตร 3 โฉนด พร้อมโอน เอกสารครบ อนาคตรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงินวิ่งเพชรเกษม ราคาจะสูงกว่านี้ ที่ดินอยู่ระหว่างถนนสาย4 กับคลองทวีวัฒนา เป็นทางลัดทะลุกันได้ เข้าจากคลองทวีวัฒนา 400 เมตร ห่างถนนบรมฯ 2.9 กม. เอกสารครบ พร้อมโอน

32. ขายที่ดินติดถนนบรมราชชนนี 3 ไร่ ไร่ละ 28 ล้าน ห่างโลตัสสาย5 - 3 กม. บางเตย สามพราน นครปฐม กม25-26 ระหว่างสาย 5-6 ใกล้ไทวัสดุ เซ็นทรัล บิ๊กซีสร้างใหม่ จำนวน 2 โฉนด 1 เจ้าของกรรมสิทธิ์ ขายรวมทั้งสิ้น 72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการโอน เจ้าของออกให้ทั้งหมดครับ หน้ากว้างประมาณ 43 เมตร ลึก 100 เมตร ด้านหน้าติดถนนบรมราชชนนี ด้านข้างติดร้านเหล็ก เหมาะทำโชว์รูมมาก ทำเลเด่นมากครับ ด้านตรงข้ามเป็นเต้นท์รถ โรงแรมรีซอเทล และโรงงานอินทร ใกล้โชว์รูมฮอนด้า โชว์รูมโตโยต้า โชว์รูมมิตซูบิชิ

33. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ ขาออก ติดร้านศิลาตาก ช่วงสาย 3-4 ขนาด 13 ไร่ ตรว.ละ 59,000 บาท ขายรวม 3xx ล้านบาท หน้ากว้าง 50 เมตร เหมาะลงทุนพาณิชย์ อื่นๆ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ที่สวยมาก ทำออฟฟิต ทำโกดังได้ ห่างคลองทวีวัฒนา 350 เมตร พื้นที่สีเขียว ใกล้มหาลัยมหิดลศาลายา การคมนาคมสะดวก ถนน 8 เลนส์ รถเมล์หลายสายผ่าน หน้าติดป้ายรถเมล์และสะพานลอยคนข้าม อนาคตรถไฟฟ้ากำลังมาราคาจะเเพงกว่านี้ครับ เอกสารครบ พร้อมโอน

34. ขายที่ดินติดถนนบรมฯ เยื้องเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถมแล้ว 5-0-92 ไร่ ตรว. ละ 258,000 บาท ขายรวม 540 ล้านบาท หน้ากว้าง 38x222 m. พื้นที่สีแดง ติดคอนโดลุมพินี ทำเลดี พื้นที่สวย ที่ดินเด่นมาก เหมาะลงทุนทำคอนโดสูง โรงแรม ออฟฟิตให้เช่า การคมนาคมสะดวก ปัจจุบัน เป็นที่ถมแล้วว่างเปล่า 14 โฉนด ห่างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 140 m. ใกล้เมเจอร์ โลตัส พาต้า รถไฟฟ้าถนนจรัญ ป.กุ้งเผาปิ่นเกล้า ย่านธุรกิจ ผู้คนพลุกพล่าน รับรองไม่ผิดหวัง ค่าโอนผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดครับ สาธารณูปโภคครบครัน ย่านธุรกิจ เอกสารครบ พร้อมโอน

และมีอีกหลายพื้นที่ ที่ท่านต้องการเช่น สาธร สุขุมวิท บรมราชชนนี เพชรเกษม พระราม 2 ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รัชดา พระราม 9 ศรีนครินทร์ พัฒนาการ เพชรบุรี เกษตรนวมินทร์ รามอินทรา มีนบุรี ลาดกระบัง พุทธมณฑลสาย 1-8 นครปฐม เราจัดหาให้ท่านได้อย่างแน่นอน เพียงท่านบอกความต้องการมาเท่านั้น

สบายใจได้ ทุกแปลง พร้อมโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้เจอและเจรจากันก่อนตัดสินใจทุกแปลง รับรองไม่ผิดหวัง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6552558 , 089-7987962 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์: x.land2011@hotmail.com
www.iccland.com
ID Line : xlandrich
รับจัดหา ฝากขาย ที่ดิน อสังหาฯ ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่:
ตำบล: ทวีวัฒนา
อำเภอ: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ประกาศเมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:38 น.
เข้าชม: 3328 ครั้ง

ติดต่อ คุณเอกซ์

Telephone: 081-655-2558 หรือ 089-798-7962 หรือ 092-565-3229
LineID: xlandrich Fax: 02-980-2558

ที่ดินและอสังหาอื่นๆ

ค้นหาที่ดินและอสังหา